Toch sancties voor bedrijven die vrouwenquota niet halen

de meest effectieve strategie om de quota te halen, blijft de ‘harde aanpak’.

Brussel, 21 november 2013. Het Europees Parlement scherpt de richtlijn over de vervrouwelijking van bestuursraden aan. Bedrijven die in 2020 het quotum van 40 procent vrouwen als bestuurders niet bereikt hebben en weigeren hun aanwervingspolitiek aan te passen, kunnen sancties verwachten. Daarmee gaat het parlement verder dan de Europese Commissie. Als de Europese ministerraad in december dit voorstel goedkeurt, zijn de lidstaten verplicht om de richtlijn in hun wetgeving te integreren.

Bij gelijke kwalificatie moet er voor een vrouw gekozen worden. Dit is, in een notendop, wat er één jaar geleden overbleef van het quotavoorstel van Europees Commissaris Viviane Reding. Het (afdwingbare) quotum van 40% vrouwen tegen 2020 in de bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven (en 2018 voor overheidsbedrijven) was niet meer dan een streefdoel geworden, een inspanningsverplichting. Het Europees Parlement scherpt die richtlijn aan. Een resultaatsverplichting is het nog altijd niet maar bedrijven die het quotum van 40 procent in 2020 niet halen en weigeren om hun aanwervingspolitiek aan te passen, kunnen sancties krijgen. Een administratieve boete, uitgesloten worden van Europese aanbestedingen of deels uitgesloten worden voor middelen van de Europese structuurfondsen zijn zo’n sancties. Lidstaten kunnen ze zelf nog uitbreiden en invullen.

Dat er een sanctionering wordt ingebouwd in de Europese richtlijn, is alvast een verbetering, vindt Femma. Maar de meest effectieve strategie om de quota te halen, blijft de ‘harde aanpak’. Noorwegen toont dit aan. De Noorse overheidsbedrijven en de beursgenoteerde bedrijven zagen zich in 2003 verplicht om tegen 2008 het quotum van 40 procent vrouwelijke bestuursleden te halen. De sanctie bij het niet halen van het quotum: een schrapping van de beurs. Als antwoord op deze wet richtte het Verbond van Noorse Bedrijven het ‘Female Future’-programma op. Het stoomde vrouwen met leidinggevende capaciteiten klaar voor een topfunctie. Hierbij kregen bedrijven een verantwoordelijkheid toegeschoven: door deel te nemen aan dit programma verbonden bedrijven zich ertoe om actief te zoeken naar vrouwelijk bestuurstalent en hen op kosten van het bedrijf een Female Future-opleiding aan te bieden. Wie geslaagd was voor een examen, kwam terecht in een databank waaruit bedrijven konden rekruteren. De Noorse quota-wet en het Female Future-plan hebben indrukwekkende gevolgen gehad voor de bedrijfswereld in Noorwegen. Ondanks aanvankelijk protest zetelen vandaag 38% vrouwen in de raden van bestuur van de Noorse topbedrijven. Resultaten boeken blijft dus de boodschap, inspanningen alleen volstaan niet!

Eva Brumagne, Algemeen directeur Femma

Reageer