Tijd zat

{$items.title}

Tijd zat? Dat dacht je maar. Vele mensen zijn op zoek naar meer tijd voor zichzelf.

Als ouder, mantelzorger, geëngageerde vrijwilliger… is het combineren van arbeid, gezin, zorg en vrije tijd vaak een uitdaging. Velen onder ons ervaren een gebrek aan vrije tijd, aan tijd voor zichzelf. Toch is die sinds de Universele verklaring van de Rechten van de Mens een basisrecht voor iedereen. We stellen vast dat vrije tijd in onze prestatiegerichte samenleving meer dan ooit onder druk staat.

Met het project 'Tijd zat' willen we mensen doen inzien dat dit gebrek aan vrije tijd een collectief probleem is. Overheden, werkgevers, buren, familie… We kunnen allemaal iets doen om dit probleem aan te pakken.

Zorgt corona voor meer vrije tijd?

Tijdens de coronacrisis is onze tijdbeleving gedeeltelijk veranderd. Opeens lijken we meer tijd te hebben. Vrijetijdsorganisatie Pasar vzw onderzocht de impact van Covid-19 op de beleving van onze vrije tijd. 54% van de Vlamingen ervaart sinds de lockdown meer vrije tijd.

Maar wat doen we dan met die ‘extra’ tijd?

Niet langer begrensd

Door het telewerken is er vaak geen duidelijke lijn meer tussen tijd voor gezin, tijd voor werk, tijd voor vrije tijd. De week en het weekend gaan naadloos in elkaar over.

En is het eigenlijk wel vakantie geweest?

Meer dan ooit kan tijd onze bondgenoot worden. Met Tijd Zat willen we jullie doen stilstaan bij de vrije tijd die je hebt, en proberen je tools en inzichten aan te reiken om je situatie te doen verbeteren.

Week van de Vrije Tijd

Op 2 mei ging normaal de Week van de Vrije Tijd van start. Er stonden heel wat activiteiten op het programma. Jammer dat deze niet kunnen doorgaan. Maar we willen jou alvast uitnodigen om tijdens deze week eens stil te staan bij jouw tijdsgebruik.

Meer info vind je op onze facebookpagina Tijd zat.

 

Tijd zat is een project van:

beweging.net Mechelen-Turnhout, Viva-SVV provincie Antwerpen, ACV provincie Antwerpen, Gezinsbond gewest Turnhout, AIF+ vzw, Femma, Ateliers voor Werknemers, Week van de Vrije Tijd 2020, Vormingplus Kempen

 

Reageer