Stop racisme - nationale betoging

{$items.title}

Op zaterdag 24 maart  houden de verenigde middenveldorganisaties in Brussel een nationale manifestatie tegen racisme, discriminatie en ongelijkheid. Die dag worden ook de slachtoffers herdacht van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samen-leven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet gebeuren.

Mensen en gemeenschappen worden door het dominante politieke discours en beleid tegen elkaar opgezet. Men probeert ons wijs te maken dat minderheden, vluchtelingen en migranten de oorzaak zijn dat we het met minder moeten doen. In plaats van werk en geld eerlijk te verdelen worden sociale rechten uitgehold en afgebroken. De verantwoordelijken hiervoor blijven buiten schot.

Racisme en discriminatie hebben een vernietigende impact op het leven van steeds meer mensen en op onze samenleving als geheel. Mensen op de vlucht worden slecht opgevangen. We sluiten kinderen op in gesloten centra, en sturen mensen terug naar landen waar ze mogelijk gefolterd zullen worden. Ook voor migranten die hier al lang wonen is België allesbehalve het beloofde land. In het ‘rijke’ België leeft een schandalige 15% van de bevolking onder de armoedegrens, maar bij de Marokkaanse Belgen is dat zelfs meer dan 50%. In geen enkel ander EU-land houdt het onderwijssysteem de bestaande ongelijkheden zo hard in stand als in België. Ongeveer 55 procent van de werkzoekende Belgen met een migratieachtergrond heeft na een jaar solliciteren nog altijd geen job, terwijl 50 procent van de Belgen na 6 maanden werk vindt. Op de huurmarkt, in het onderwijs, in de publieke dienstverlening is er structurele discriminatie.

Overheden in België hanteren een verdeel-en-heerspolitiek om ongemoeid onze sociale rechten verder te kunnen afbreken. Dit is onaanvaardbaar. Daarom schuift het Platform 21/3 vijf concrete eisen naar voor.

Femma steunt de actie van Platform 21/3 en roept op om deel te nemen aan de manifestatie. Afspraak op zaterdag 24 maart om 14 u. aan het Noordstation in Brussel.

Samen staan we op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.

Reageer