Sterke Femmavrouwen in Linden

{$items.title}

Femma Linden bestaat 60 jaar en vierde dit met een zondagse brunch op 15 januari. Buiten was het ijzig koud. Binnen was letterlijke en figuurlijke warmte troef. De deelnemers werden vergast op een uitgebreide, overheerlijke ‘home-made’ brunch.  Verder op het feestprogramma: een gelegenheidstoespraak  door Prof. Katlijn Malfliet, Vicerector Diversiteitsbeleid KU-Leuven en een slottoespraak door Marleen Deputter van het huidig bestuur van de Femmagroep.

5 inzichten voor vrouwen

Prof. Katlijn Malfliet bracht een bevlogen toespraak over de positie en de kracht van vrouwen. In de uiteenzetting, doorspekt met vele voorbeelden en persoonlijke ervaringen, kwamen onderstaande inzichten bovendrijven.

Ze zijn een aanmoediging voor (Femma)vrouwen.

 1. Veel vrouwen hebben het moeilijk met de vraag: welke keuze(s) maak ik? Alhoewel we vrije en gelijke mensen zijn, worden we geconfronteerd met verwachtingspatronen. Die leveren een permanente spanning op tussen de eigen vrije keuze en de omgang met die verwachtingen van anderen. 
  -> Als je dat wil, dan doe je dat toch!
 2. Aan vrouwen wordt vaak gezegd dat ze niet alles kunnen combineren: een beroep, het huishouden, kinderen, hobby’s, engagementen, ... Vrouwen zouden moeten kiezen. Maar eigenlijk hoeft dit niet.
  -> Als je dat wil kan je verschillende rollen combineren.
 3. Vrouwen én mannen hebben te maken met de moeilijke combinatie van een veeleisende job, zorgtaken en andere niet-betaalde arbeid. Deels proberen partners het onder mekaar te regelen. Op de werkvloer en in de samenleving blijven vroegere modellen (bijv. het kostwinnersmodel, stereotype verwachtingspatronen voor vrouwen en mannen) ergens nog  meespelen. 
  -> Vandaar dat Femma streeft naar evenwichtig combineren voor vrouwen en mannen
 4. Vrouwen zijn de grootste slachtoffers van terreur en oorlog. Ze verliezen hun partner of kinderen, ze worden verkracht, ... Vrouwen kunnen ook collectief sterk aan vrede werken. De witte klaproos is het symbool voor de collectieve kracht van vrouwen.
  -> Zet in op de kracht van vrouwen samen!
 5. Het genderactieplan KU-Leuven stelt dat 50% van de nieuw benoemde professoren vrouwen moeten zijn. Dit lijkt evident omdat de helft van de afgestudeerden en ook van de doctorandi vrouwen zijn. Toch zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de groep van nieuw benoemde professoren. Het probleem ligt niet bij de selectie- en benoemingscommissie bij wie onbewuste  vooroordelen zouden spelen: het stereotype beeld van een professor is een grote, iets oudere, kalende man met baard. Genderspitsen zien erop toe dat vrouwen niet onbewust benadeeld worden. De vaststelling is dat te weinig vrouwen zich kandidaat stellen voor de  profielvacatures. Vrouwen mogen gerust wat assertiever zijn.
  -> Sterke vrouwen vind je als je maar actief zoekt.
Verleden én toekomst

Marleen Deputter bracht aan de hand van een reeks foto’s het verhaal van 6 decennia Femma in Linden. ‘Vrouwen ontmoeten vrouwen’ stond altijd centraal. Bij de activiteiten zijn er echte blijvers zoals koken, reizen, bloemschikken, crea en feesten.  Nieuwe initiatieven komen erbij zoals Nordic walken en line dance.
‘Vrijwilligers maken Femma’. De pioniers ontvingen een prachtige ruiker roze bloemen. En de 5 bestuursleden en de helpende vrijwilligers doen ‘met veel goesting’ voort. Femma Linden ‘amuseert’ zich en betekent iets in de lokale gemeenschap. Dat zeggen ze met zoveel woorden en dat zie je aan het aantrekkelijk jaarprogramma 2017, de groeiende groep deelnemers, de samenwerking met andere lokale verenigingen zoals Scouts en Davidsfonds en niet in het minst: de gelukkige en fiere vrijwilligers en leden.

Proficiat Femma Linden!

 

 

Tekst:  Chris Goossens
Foto's:  Femma Linden

Reacties

Brigitte schreef

het was een hartverwarmend moment, letterlijk en figuurlijk.

Reageer