Stap mee met Femma in De Grote Parade

{$items.title}

20 maart 2016, De Grote Parade. 
Ook Femma trekt door Brussel om te tonen dat de samenleving anders kan!

Weet je nog? De Grote Parade in 2015. Toen waren we met twintigduizend. Onder de vlag van Hart boven Hard stapten we door Brussel met één credo: ‘er is wel een alternatief!’

Hart boven Hard is het burgerinitiatief dat zich inzet voor een solidaire samenleving. Het ontstond  op initiatief van sociaal-culturele organisaties die getroffen werden door de besparingsmaatregelen van de regering Bourgeois. Dit groeide uit tot een grote beweging die zich verzet tegen de besparingsmaatregelen van de Vlaamse en federale regeringen en lobbyt voor alternatieven die de mens en de maatschappij ten goede komen.

De alternatieven kregen toen vorm in 10 Hartenwensen. Femma is die Hartenwensen zeer genegen. We zijn verbonden met deze beweging want ook wij geloven dat er alternatieven zijn voor koude besparingen louter gestoeld op economisch denken.

Vanuit ons geloof in een rechtvaardige, solidaire en duurzame samenleving zijn de Hartenwensen ook onze droom.

1  Samen rijk

Hart boven Hard gelooft dat levenskwaliteit niet past in een spaarvarken. Dat toegankelijkheid van zorg, onderwijs en cultuur kansen biedt aan alle generaties om ‘rijkdom’ en welzijn te ervaren. Daarom moeten kennis en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen en pleit de beweging voor sterke prikkels die mensen rijker maken op vlak van inzichten en verbeelding.

Femma knikt bevestigend. Cultuur is belangrijk voor onze samenleving. Als grote beweging brengen wij dagelijks vrouwen samen.  Ze proeven van een waaier aan verrijkende activiteiten of nemen een engagement op in een lokale groep. Wij geven mensen kansen om actieve burgers te worden en streven naar een samenleving die niet louter gestoeld is op economische logica. Geef iedereen de nodige kansen om persoonlijk ‘rijker’ te worden, te leren en zich te ontplooien.

2  Eerlijke belastingen

Hart boven Hard pleit voor eerlijke belastingen en rechtvaardigheid, dus ook solidariteit van grote fortuinen.

Wij vragen extra aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Laat de sterkste schouders de meeste lasten dragen. Dus niet de alleenstaande vrouwen, mensen in armoede of andere kansengroepen die dreigen uit de boot te vallen.

3  Sterk jong en oud

Zorg voor toegankelijke kinderopvang, geef alle kinderen gelijke kansen. Investeer in onderwijs dat gelijkheid bevordert.

Voor Femma houdt dit ook in gelijke kansen voor man en vrouw, wegwerken van stereotype rollenpatronen die gelijke taakverdeling of arbeidskansen in de weg staan.

4  Stop armoede

1 procent van de rijkste Belgen bezitten evenveel als 60 procent van de bevolking.

Een schrijnende evolutie. Aanpakken van ongelijkheid is van levensbelang. Voor vrouwen die meer risico op armoede lopen als ze alleen komen te staan. Maar niet alleen voor diegenen die slechter af zijn, want de maatschappij als geheel lijdt onder ongelijkheid. Bovendien, in meer gelijke samenlevingen is er meer vertrouwen tussen mensen en is het verenigingsleven rijker.

5  Werkbaar werk

Stress en burn-out zijn ziektes van onze tijd. We snakken naar meer tijd voor onszelf, ons gezin, voor (mantel)zorg.

Femma pleit voor het nieuwe werken en een nieuw voltijds waar meer ruimte is voor andere facetten van het leven naast betaalde arbeid. De rollen die we opnemen buiten de markt moeten ook erkend worden als arbeid. Ons pleidooi voor de 30-urige werkweek kadert hierin en draagt bij aan de uitbouw van een volwaardige deelname van vrouwen en mannen aan de samenleving. We werken hard, maar ook andere facetten in het leven, zoals zorgen voor anderen en jezelf, moeten ruimte krijgen. Naar een samenleving die welzijn opnieuw als uitgangspunt neemt!

6  Leefbare buurt

Hart boven hard vraagt naar sociale en ecologische vernieuwing en ziet het als taak van de overheid om werk te maken van leefbare steden.

Femma houdt van het dorp én de stad. In de stad willen wij nieuwe initiatieven opzetten, zodat stadsbewoners elkaar op hun specifieke manier kunnen ontmoeten, leren en beweging maken. Steden zijn bruisende superdiverse plekken waar cultuur een verrijking kan zijn. Dit vraagt zuurstof en middelen van de overheid.

7  Diversiteit is realiteit

We leven in een superdiverse maatschappij maar dit gaat helaas nog steeds gepaard met ongelijke behandeling van mensen met diverse achtergrond. Laat ons overvloeien van wij en zij naar onze samenleving.

Femma ziet die superdiverse maatschappij en streeft naar een weerspiegeling ervan in haar werking, groepen en deelnemers. We beoordelen ons werk hier kwalitatief op. We experimenteren en leren hier stapsgewijs. Onze nieuwe groepen richten we op met vrouwen van etnisch diverse afkomst.

8  Eco is logisch

Voor Hart boven Hard moeten we de economie terug in handen nemen en inzetten op kwaliteit en hernieuwbaarheid. Want we overschrijden de draagkracht van de planeet en dat wordt er niet beter op door alles over te laten aan de markt.

Femma gelooft dat een beter evenwicht in betaalde en onbetaalde arbeid leidt tot minder belasting van het klimaat. Minder tijd en moeilijke combinatie van verschillende rollen leiden tot meer consumptie van milieubelastende producten. Laat ons tijd nemen om bewuster om te gaan met ons verbruik. Een ecologisch en sociaal rechtvaardige economie is de garantie op een gezondere planeet.

9  Wees wereldwijs

Hart boven Hard pleit voor meer internationale solidariteit en droomt van een wereldwijde sociale zekerheid. Investeren in het Zuiden en niet enkel vegen voor eigen deur!

Ook voor ons is internationale solidariteit met vrouwen in landen waar ongelijkheid schrijnend is belangrijk. Elk jaar op 8 maart (Internationale Vrouwendag) steunen wij vrouwen in het Zuiden die ijveren om hun rechten op te bouwen en zich te emanciperen.

10  Doe de democratie

Tenslotte gaat Hart boven Hard voor de kracht van een kritisch en actief middenveld. Besturen moet gebeuren in overleg met de bevolking. Het middenveld speelt daar een belangrijke rol in. Herleid burgers niet tot consumenten maar maak hen mondige en actieve medestanders van de democratie. 

Femma draagt hiertoe haar steentje bij. Als geëngageerde vrouwenorganisatie lobbyen we voor onze droom en behartigen we de belangen van vrouwen en mannen die werken en zorgen evenwichtig willen combineren. Als middenveldorganisatie zetten wij cruciale maatschappelijke vraagstukken op de agenda. Zo dragen we bij tot een democratische en solidaire samenleving.

De Grote Parade 2016

Kom naar Brussel, samen tonen we dat deze samenleving anders kan!
Zoveel mensen en verenigingen brengen elke dag zoveel concrete alternatieven in de praktijk: van repair cafés tot mensen in de zorg, van jeugdwerkers tot energiecoöperaties, van wereldwinkeliers tot openbare diensten.

Eén dag voor de lente laten we ons allemaal samen opmerken! Onze kleurrijke optocht wordt een stroom van alternatieven voor een samenleving met een plus! Die ‘plus’ staat voor verbinding en meer-waarde boven winst, als alternatief voor het minnetjes-beleid van besparen en polariseren.

  •     Democratie is de som waarin iedereen meetelt
  •     De nieuwe economie maken we samen
  •     We gaan voor een klimaat in evenwicht
  •     We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen
  •     Onze toekomst stopt niet aan de grens

Ben jij ook van de plus? Stap op 20 maart mee in de stroom!
Je zal niet alleen zijn. Vorig jaar waren we al met 20.000!
Hier vind je alle info. Help de stroom mee verbreden in jouw omgeving!

Stap je mee met Femma?

Laat het weten via dit Facebookevenement

Tekst door Brenda Deny

Reacties

annemie beulen schreef

ik zou heel graag meegaan naar de grote parade op 20/3 in Brussel en graag aansluiten met een Femma groep vanuit Hasselt, indien die er niet is, is er dan een groep van Femma nationaal in Brussel aanwezig om aan te sluiten?

Reageer