Solidariteit op Internationale vrouwendag

{$items.title}

Op 8 maart staken vrouwen overal ter wereld onder het motto ‘als vrouwen stoppen, stopt de wereld’. De stakers zijn strijdbaar en kaarten wereldwijd de ongelijkheid in kansen tussen vrouwen en mannen aan. Maar Internationale Vrouwendag gaat ook over de ongelijkheid van kansen tussen vrouwen. Die appelleert ons op onze solidariteit. Vrouwenrechten zijn er voor alle vrouwen. Net daarom moeten we aandacht hebben voor het verschil.

Strijdbaar omwille van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen

Het Internationaal Vrouwenverdrag ontsproot in 1979 uit het Universeel Verdrag van de Rechten van de Mens. Het kwam er door sterk vrouwelijk activisme en omdat vrouwen een extra maatschappelijke kwetsbaarheid hebben. 190 landen ondertekenden en engageerden zich onder andere om een einde te maken aan vrouwendiscriminatie.

Hoe staat het vandaag wereldwijd met de discriminatie van vrouwen? Het World Economic Forum (WEF) maakt sinds 2006 jaarlijks de Global Gender Gap Index. Het laatste rapport van 2018 geeft aan dat een strijdbare vrouwendag nog altijd nodig is. Op dit moment is er in geen enkel land ter wereld gendergelijkheid. Alleen de top zeven slaagt erin om de genderkloof met 80% te dichten. De koplopers in gendergelijkheid zijn de Scandinavische landen. Sinds 2006 boekten we op wereldniveau een kleine vooruitgang wat betreft gendergelijkheid. België kan met haar 32ste plaats op de ranking echt wel beter. Onze genderkloof is voor 73.8% gedicht. Sinds 2006 maakten we niet veel vooruitgang. We scoren uitstekend op vlak van onderwijs, maar slecht op vlak van politieke participatie en ook niet bijster goed wat betreft economische gelijkheid.

De Global Gender Gap Index toont aan dat de terreinen waarop we strijden voor meer gelijkheid universeel zijn. De strijd voor gelijke rechten op de werkvloer, in de politiek of in de zorg en het huishouden is gedeeld.

Solidair omwille van ongelijkheid tussen vrouwen

Maar het rapport zegt enkel iets over de ongelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen van een bepaald land. Het zegt niets over de ongelijkheid tussen vrouwen van verschillende landen of over de ongelijkheid tussen vrouwen in een land.

Als je wieg in Somalië of Afghanistan staat ben je al meisje veel kwetsbaarder dan wanneer je geboren bent in België. In Somalië kan slechts 9% van de vrouwen gebruik maken van een medische voorziening. 54% van de Afghaanse meisjes wordt uitgehuwelijkt tussen hun 15e en 19e levensjaar. In India tekenen genitale verminking, kinderhuwelijken en fysieke mishandelingen het leven van zoveel vrouwen. We mogen onze ogen niet sluiten voor uitermate vrouwonvriendelijke landen.

Ook in eigen land krijgen sommige groepen vrouwen minder kansen. Vrouwen met een migratieachtergrond worden dubbel gediscrimineerd en hinken in België en in Vlaanderen achterop op heel wat levensdomeinen. Ze hebben een slechte positie op de Vlaamse arbeidsmarkt, worden gediscrimineerd in het onderwijs en de woningmarkt en nemen bovengemiddeld veel onbetaalde sociale en zorgarbeid op.

Elke vrouw probeert haar leven zo goed mogelijk uit te bouwen: voor zichzelf, voor haar gezin en haar omgeving. Solidariteit betekent dan ook het verschil erkennen en er als samenleving mee aan de slag gaan.

Internationale Vrouwendag is daarom naast strijdbaar bovenal solidair.

Opinie van Riet Ory, adjunct directeur Femma

Reacties

Leona Geudens schreef

Ik zou zeker ook de alleenstaande mama's in de kijker willen zetten op Internationale Vrouwendag. They rock around the Clock. Gelukkig hebben ze ook nog een extra feestdag op 21 maart; de Internationale Dag van de Alleenstaande Ouder. In Kessel-Lo wil men op deze dag een politiek manifest opstellen om op te komen voor de rechten van deze vrouwen.

Reageer