Senaat hoort Femma

{$items.title}

Femma licht vrijdag 16 januari in de Senaat haar visie over de combinatie arbeid en gezin toe.  Dit gebeurt tijdens  een hoorzitting over het Actieprogramma van de 4e Wereldvrouwenconferentie  van de Verenigde Naties (VN). Die conferentie ging in 1995 in Peking door. Sindsdien moeten de staten die het Actieprogramma ondertekenden geregeld de geboekte vooruitgang inzake vrouwenrechten aan de VN rapporteren. In maart  bespreekt de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw in New York de status van de vrouwenrechten op wereldvlak. 

12 Actiedomeinen
Het Actieprogramma schuift 12 domeinen naar voren waarin overheden de positie van de vrouwen moeten verbeteren en de ongelijkheden ten opzichte van mannen moeten wegwerken: armoede, onderwijs en opleiding, gezondheid, geweld, gewapende conflicten, economie, besluitvorming, institutionele mechanismen, mensenrechten van vrouwen, de media, het milieu, en meisjes.

Combinatie arbeid-gezin
De combinatie arbeid-gezin speelt een belangrijke rol in de economische status van de vrouwen.  En alhoewel ons land de afgelopen 20 jaar een aantal stappen zette om die combinatie vlotter te doen verlopen, zijn we er nog lang niet. Willen we echt dat mannen en vrouwen werken en zorgen gelijk over elkaar verdelen en dit op een kwaliteitsvolle manier? Dan moeten we ons arbeidsmodel grondig herdenken.  Dat is de boodschap die Femma de senatoren wil geven.

'Hoofd zorg en huishouding'
Vrouwen zijn nog steeds het ‘hoofd zorg en huishouding’ en dat remt hun carrière.  Om de combinatie het hoofd te kunnen bieden, gaan veel vrouwen minder werken of nemen ze genoegen met een minder interessante baan.  Met alle gevolgen voor hun loon en hun pensioenopbouw. En alleenstaande ouders hebben het al helemaal niet makkelijk om de combinatie te maken.
Om de combinatie te ondersteunen, zijn er sinds enkele decennia formules van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven.  De schamele uitkeringen (rond de 600 à 700 euro per maand) maken evenwel dat niet iedereen zich een tijdelijke uitstap uit of vermindering van de arbeidstijd kan veroorloven.  De regering zet nu bovendien ook de rem op het gebruik van tijdskrediet.

Grondiger ingrijpen is nodig
Willen we ervoor zorgen dat vrouwen en mannen huishouden en werk gelijk verdelen en dat dit op en kwaliteitsvolle manier kan, dan moeten we grondiger ingrijpen dan we de afgelopen decennia deden.  Grondiger betekent voor Femma :
• een nieuwe norm voor voltijds werken;
• de kwaliteit van werk en werkorganisaties verbeteren;
• kindverloven ontwerpen die meer rekening houden met de noden van jonge kinderen, en die gelijk zijn voor moeders èn vaders/mee-ouders;
• nog meer investeren in kwaliteitsvolle en laagdrempelige kinderopvang;
• stereotype beeldvorming over mannen en vrouwen sterker bestrijden.

Gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij tot economische vooruitgang.  Dat staat in het evaluatierapport over het Peking Actieprogramma dat België in mei 2014 aan de VN overhandigde. Ons huidige arbeidsmodel staat die gelijkheid in de weg. In naam van de economische vooruitgang is een debat over Femma’s alternatief zeker gerechtvaardigd.

Reageer