Samen solidair tegen armoede!

{$items.title}

Welzijnszorg bestaat 50 jaar en viert dat van Pinksteren 2019 tot Pinksteren 2020. Het is echter een feest onder protest want armoede is helaas nog lang niet verbannen uit onze samenleving.

Enkele verhelderende citaten uit het podcastinterview van Gie Goris (MO*) met Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg:

  • ‘Mensen in armoede hebben veel schuldgevoel omdat ze vaststellen dat ze hun kinderen niet het allerbeste kunnen geven, terwijl ze dat natuurlijk net als iedereen wel zouden willen.’
     
  • ‘Armoede roept bij de mensen die er in leven heel veel gevoelens op, maar het gevoel er niet bij te horen is toch wel een van de heftigste.’
     
  • ‘Armoede is een complexe problematiek met vele gezichten die echter niet zo ingewikkeld is om aan te pakken. In wezen komt het neer op het verzekeren van een goed inkomen én het goed omkaderen van die mensen met een ondersteunend netwerk. Aan de andere kant moeten de uitgaven, onder andere de energiekosten, veel beter onder controle gebracht worden. En je moet er op toezien dat de andere mechanismen van sociale uitsluiting uitgeschakeld worden.’
     
  • Een samenleving die armoede wil bannen, is een samenleving die herverdeelt en solidariteit organiseert met wie het moeilijk heeft of krijgt. Het is nochtans niet dat de middenklasse hierdoor veel zou verliezen of dat het allemaal erg veel zou gaan kosten. Zelfs binnen de voorziene budgetten is al veel mogelijk als ze anders bestemd worden.’

Beluister het hele gesprek hier

De campagne 2019 luidt: Samen solidair tegen armoede! De droom is een samenleving zonder armoede. Daarvoor hebben we iedereen nodig; iedereen kan zijn/haar verantwoordelijkheid nemen. Deze campagne wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren. Maar daarnaast zijn  structurele rechten zoals sociale zekerheid essentieel in het bestrijden van armoede. Iedereen wordt er beter van, het solidaire systeem is er voor ons allemaal. We kunnen er allemaal beroep op doen als we het nodig hebben. We moeten blijven zorg dragen voor het draagvlak van solidariteit. Dat doen we door het systeem van herverdeling zo fair en zo efficiënt mogelijk te maken.

Lees de volledige campagnetekst

Meedoen: Neem in je eigen regio deel aan het startmoment. Je vindt alle data en locaties in de agenda van Welzijnszorg, bouw mee aan de solidariteitsmuur door een affiche te maken en onderteken de politieke eisen.

Welzijnszorg viert ook met een prachtige CD waarop enkele van de mooiste stemmen van Vlaanderen te horen zijn. Van Kommil Foo tot Eva De Roovere, van Stef Kamil Carlens en Mauro Pawlowski tot Neeka en Axl Peleman.

Het gros van de songs werd geschreven door Lennaert Maes (Lenny & de Wespen), die via workshops en interviews authentieke verhalen verzamelde voor dit project. Samen met kompaan Andries Boone (MandolinMan, Ballroomquartet), producete hij de cd en omkaderde hij dit mooie project.

Verwacht bij S.O.L.I.D.A.I.R geen donderpreek of treurtocht, maar een rijke, eerlijke en tegelijk hoopvolle muzikale reis rond het thema armoede, met een top-band en stuk voor stuk sociaal geëngageerde zangers.
Je kan de CD kopen in de webshop van Welzijnszorg.  Ideaal om onder de kerstboom te leggen of om zelf van te genieten natuurlijk.

Je kan ook live genieten van S.O.L.I.D.A.I.R - Samen tegen armoede.  Je ontdekt het zangtalent van schrijver Elvis Peeters, je laten meevoeren door het hemelse geluid van Eva De Roovere, onderduiken in de fluisterwereld van Jonas Winterland en het enthousiasme van zanger/presentator Brahim aan den lijve ondervinden.Het is tegelijk een warme én urgente voorstelling voor iedereen met een hart voor de problematiek armoede. Een overzicht van de voorstellingen.

Femma viert volgend jaar haar 100ste verjaardag. 

Met Welzijnszorg delen we de waarden rechtvaardigheid en solidariteit.
We nemen het op voor mensen die in onze samenleving al lang of plots in een maatschappelijk kwetsbare positie terecht komen. We weten dat het risico op armoede stijgt en  vooral vrouwen (met kinderen) treft.
Als sociaal-culturele vereniging van vrouwen ondersteunen we daarom netwerken van vrouwen. Vrouwen ontmoeten, steunen, helpen en leren van mekaar in lokale Femmagroepen in Vlaanderen en Brussel, in ‘Quartier’-groepen in Brussel, en in diverse nieuwe ‘echte’ en virtuele netwerken. 
In samenwerking met OCMW’s, armoede-organisaties, asielcentra, gevangenissen, ... organiseren we creatieve workshops voor kwetsbare vrouwen. Immers: alle vrouwen hebben recht op ontmoetingen, bijleren en vrije tijd.

Samen met Welzijnszorg strijdt Femma voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.

We zorgen zelf mee voor warme solidariteit (mensen betrekken) en voeren mee actie voor broodnodige structurele- of wettelijke veranderingen (koude solidariteit).  De organisatie Femma, maar vooral de vele lokale vrijwilligers steken hun schouders hieronder. Velen engageren zich niet alleen in Femma, maar ook bij Welzijnszorg. Ze zijn uit ‘rechtvaardig&solidair’ hout gesneden en gaan voor de droom van een betere wereld voor iedereen.

In aanloop van onze honderste verjaardag delen honderd vrouwen elk op hun manier hun kijk op het leven, het vrouw-zijn, de vrouwenbeweging, wat hen beweegt en wat hen aan het denken zet. 
Onlangs deelden we ook het verhaal van Caro Bridts die bij Welzijnszorg en Welzijsschakels werkt.  Lees haar verhaal en zet je mee in voor haar oproep:

Vandaag mag ik leven en moet ik niet meer overleven toch zijn er nog veel te veel mensen die dit niet kunnen, voor hen moeten we de krachten bundelen en samenwerken meer dan ooit!

Reageer