Protestactie tegen pensioenbeleid

{$items.title}

Met een hindernissenparcours protesteerde het platform ‘Assez is Genoeg’ gisteren tegen het onrechtvaardige pensioenbeleid van de federale regering. Dit beleid verslechtert het perspectief van heel wat vrouwen op een degelijk pensioen want:

  • de pensioenleeftijd is opgetrokken tot 67 jaar en de voorwaarden voor vervroegd pensioen en brugpensioen zijn verstrengd. Vele vrouwen halen die voorwaarden niet.
  • het overlevingspensioen is hervormd. 98 procent van de personen die er recht op hebben zijn vrouwen;
  • het systeem van Inkomens Garantie Uitkering voor Ouderen (IGO) is beperkt, een hervorming die in het bijzonder vrouwen met een migratie-achtergrond treft.

Bovendien plant de regering van Charles Michel nog meer 'hindernissen' voor de pensioenen, die vooral vrouwen zullen treffen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine bereidt met de goedkeuring van alle meerderheidspartijen CD&V, Open Vld, MR en N-VA nog een aantal bijkomende maatregelen voor die de pensioenkloof nog groter zullen maken:

• een beperkende bepaling van wat precies 'zware beroepen' zijn;
• een pensioensysteem op basis van punten, die werknemers moeten verdienen tijdens hun loopbaan;
• de invoering van een systeem van deeltijds pensioen;
• de zogenaamde modernisering van de 'gezinsdimensie', wat er op neerkomt dat de samenstelling en het gemeenschappelijke inkomen van een gezin van de werknemer als beperkende maatregelen worden meegerekend bij het berekenen van het pensioen;
• de herziening van de gelijkgestelde periodes, die recht geven op bepaalde pensioenrechten.

Met de actie van een hindernissenparcours eist het platform Assez is Genoeg dat de federale volksvertegenwoordigers bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar de regering op het matje roepen en verantwoording eisen voor de gevolgen van de reeds genomen en geplande maatregelen op vlak van de pensioenen.

Het platform wijst er op dat pensioenen voor vrouwen het verschil uitmaken tussen bittere armoede en een menswaardig leven. De maatschappelijke context is nu al zeer ongelijk in het nadeel van vrouwen:
• 66 procent van wie een pensioen heeft dat lager ligt dan de armoedegrens zijn vrouwen;
• een zelfde percentage van zij die beroep moeten doen op een IGO-uitkering zijn vrouwen;
• de gemiddelde pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 330 euro per maand.

Assez is Genoeg is een platform dat verschillende vrouwenorganisaties, waaronder Femma, samenbrengt. Het gemeenschappelijke doel van het platform is het aanklagen van maatregelen en beleid die de bestaansonzekerheid van vrouwen doen toenemen en de sociaal-economische ongelijkheid vergroten tussen vrouwen en mannen, maar ook tussen vrouwen onderling.

Woordvoerders van het platform Assez is Genoeg zijn Sofie De graeve (NL) en Soizic Dubot (FR). Ze kunnen worden gecontacteerd op assezisgenoeg@gmail.com.

Reacties

Snellings schreef

Het is hemeltergend dat vrouwen al decennia moeten vechten tegen alle mogelijke ongelijkheden, discriminaties, vooroordelen en dat zij heel hun leven lang moeten zien rond te komen met veel te weinig. Het is om te huilen als ik hoor dat vrouwen rond mij (ik zelf inbegrepen) bezoeken aan dokter, tandarts, oogarts etc uitstellen omdat zij er de middelen niet voor hebben (bv voor een nieuwe bril). Er is geen geld meer om eens naar het theater te gaan. Aankopen voor schoenen en kleding worden alsmaar uitgesteld. Op vakantie gaan (hoe weinig ook) kunnen we op onze buik schrijven. Politici staan mijlenver van ons verwijderd en leven in een totaal andere wereld zonder enig begrip voor wat er verder van hun bed gebeurt en roert.

Somers Lia schreef

Onze pensioenen zijn al bij de laagsten van de EEG. Moet het nog minder ? Ik heb een aantal jaren 4/5 de tijdskrediet opgenomen om voor mijn zieke vader te zorgen. Bovendien heb ik nog de tegenslag gehad dat het bedrijf waar ik werkte sloot wegens herstructurering. Ik was 59 en ben op brugpensioen moeten gaan. Ik ben nu 60 en ik solliciteer nog maar zonder succes. Nu willen onze plezante ministers dat de gelijkgestelde periodes niet meer meetellen voor het pensioen. Gaan zij ook inleveren van hun pensioen. Ik denk het niet !

Anita schreef

Zolang de mannen en vrouwen ministers er van uitgaan dat het gemiddelde inkomen van een belg rond de 4000 euro ligt kan men van hen niks anders dan besparingen verwachten. Heren ministers en parlementsleden, daal eens van jullie ivoren (gouden)toren af en kom de realiteit eens proeven op de werkvloer. Laat elke man of vrouw met een topfunctie eens een jaartje onderaan de ladder meedraaien. Ze zullen wel anders piepen !!! Het is echt schandalig te weten hoe ver diegenen die het voor het zeggen hebben buiten de realiteit leven !!! Ik kan me geen buitenverblijf of een yacht in het buitenland permitteren 8 Ik kan nauwelijks 1 keer per jaar op reis aan een dumpingprijs. En dan nog !!!

Reageer