Over quota gesproken: het bredere plaatje

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

In 2011 werd de wet op vrouwenquota in raden van bestuur gestemd. Die wet stelt dat beursgenoteerde bedrijven tegen 2017 of 2019 (afhankelijk van de grootte van het bedrijf) ten minste één derde vrouwen in hun raden van bestuur moeten tellen.

5 jaar later spreekt De Standaard (13/5/2016, p.1 & pp. 10-11) met vrouwelijke bestuurders over quota en gelijke kansen. 7 topvrouwen zijn aan het woord en laten zich bijzonder kritisch uit over de veelbesproken quota. 

7 topvrouwen versus de cijfers
Als we het maatschappelijk debat over quota voeren, halen we er, naast enkele prominente stemmen, best ook de cijfers en de onderzoeken bij.
Zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Hasselt dat quota een succesvolle maatregel is om meer vrouwen in de raden van bestuur te krijgen en dat zowel de bevraagde bedrijfstop als de vrouwelijke bestuurders de positieve effecten ervaren.
Vandaag tellen de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde bedrijven iets meer dan 15% vrouwen. De weg naar de 33 % is nog lang, maar de vooruitgang is hoopvol. Ondanks heel wat initiële tegenkanting blijkt de wet haar vruchten af te werpen. De bestuursleden van de bedrijven erkennen dit ook. Ze stellen dat de vrouwen voor het nodige vers bloed in de raden van bestuur zorgen en dat de bedrijfstop meer aandacht heeft voor talentvolle vrouwen. Bedrijven werken meer en meer de drempels weg, die ervoor zorgen dat vrouwen met talent niet doorgroeien of het bedrijf verlaten. Ook de vrouwen die nu zetelen in de raden van bestuur zijn positief. Ze hebben helemaal niet het gevoel dat ze als ‘excuustruus’ gezien worden. In tegendeel, de competenties en hun inbreng worden erkend en gewaardeerd.

Tenslotte ontkracht het onderzoek ook een oud argument tegen vrouwenquota: de quota zorgen er niet voor dat een kleine groep vrouwen overbevraagd wordt  en allerlei mandaten cumuleert. Ze cumuleren namelijk niet meer mandaten dan de mannen.

Quota als paardenmiddel
Uiteraard leveren de geïnterviewde leading ladies heel wat waardevolle inzichten op basis van hun eigen ervaringen. Ze geven terecht aan dat quota best een tijdelijke maatregel is en dat er andere meer structurele maatregelen nodig zijn zodat meer vrouwen naar de top doorstromen. Het zou een ontzettende verarming van het debat zijn om het alleen over quota te hebben als het gaat over gelijke kansen.

Een samenleving heeft veel meer nodig dan ‘forcerende’ maatregelen. We hebben vooral nood aan ideeën over en maatregelen voor een kwaliteitsvolle combinatie van verschillende levenssferen, een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie, …. Een rijk maatschappelijk debat waarbij ook het kindperspectief, de gelijkheid van kansen en ook duurzaamheid een plek krijgen.

Reageer