Nieuwe VN-resolutie over belang vrouwelijk leiderschap in conflictoplossing

De VN engageert zich om vrouwen te raadplegen en te betrekken bij vredesonderhandelingen

Vrouwen in conflictgebieden moeten een grotere rol spelen in vredesonderhandelingen, conflictpreventie en ontwikkelingshulp. De VN-Veiligheidsraad stelt dit centraal in de nieuwe resolutie 2122. ‘The resolution on women’s peace leadership’ geeft ook aan welke weg de Verenigde Naties hiervoor gaan bewandelen. De expertise van de VN-vredesmissies en bemiddelingsteams over het belang van vrouwelijke participatie bij het oplossen van conflicten wordt versterkt. Rapportages aan de Veiligheidsraad moeten informatie bevatten over de impact van conflicten op vrouwen en de rol van vrouwen bij het oplossen van die conflicten. En de VN engageert zich om vrouwen te raadplegen en te betrekken bij vredesonderhandelingen.

De VN-resolutie is ook belangrijk in andere opzichten. Ze stelt expliciet dat vrouwen zwaarder onder conflicten te lijden hebben omdat ze minder rechten hebben dan mannen. Zo kunnen ongelijke burgerrechten zoals toegang tot identiteitsdocumenten ervoor zorgen dat vrouwen die hun land ontvluchten vanwege oorlog of conflict stateloos worden. Ook het gebrek aan landrechten dat vrouwen nog steeds in veel landen ondervinden, maakt het voor vrouwen die terugkeren naar hun land van herkomst lastig om het land dat ze tijdens een conflictperiode hebben verloren, terug op te eisen.

De resolutie uit zich ook over vrouwen die zwanger worden door verkrachting tijdens conflict. Voor deze vrouwen, zegt de VN, is het van groot belang dat humanitaire hulp toegang biedt tot een breed scala aan seksuele en reproductieve gezondheidszorg. De VN stelt daarmee impliciet dat vrouwen in oorlogsgebieden een betere toegang tot abortus moeten krijgen.

Tot slot stelt Resolutie 2122 dat gendergelijkheid en het versterken van vrouwen cruciaal is voor internationale vrede en veiligheid – waarmee onderstreept wordt dat de economische zelfstandigheid van vrouwen een belangrijke bijdrage levert aan de stabilisering van samenlevingen.

Meer info: http://www.unwomen.org/

Reageer