Nee, Femma is niet voor een opvoedersloon

{$items.title}

Op 11 november 2015 verscheen er in Knack een interview met Vlaams-Belang voorzitter Tom Van Grieken. Tijdens dat interview werd Femma even vermeld.

Dit is de passage:

Het VB is toch altijd ethisch conservatief geweest: tegen abortus, voor vrouwen aan de haard?
VAN GRIEKEN: Met die standpunten waren we onze tijd net vooruit. Het VB vindt dat de consumptiemaatschappij een te grote druk legt op gezinnen met kinderen. Ik zou vandaag niet graag een vrouw zijn. Een vrouw moet een goede mama zijn, een lieve echtgenote, een kundige kokkin en een uitstekende minnares. Er ligt een geweldige druk op vrouwen, meer dan op mannen. Ze moeten hollen-hollen-hollen. Vrouwen hebben dus dringend extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld een opvoedersloon voor de ouder (m/v) die dat wenst. Dat stelt het VB al jaren voor.
De vrouwenorganisatie Femma zegt hetzelfde. U klinkt aardig links.
VAN GRIEKEN: Het is juist een heel rechts verhaal. Ik ben het beu dat links is gaan lopen met Vlaams-nationale ideeën en cultuuruitingen. Folkmuziek: is dat links of rechts? Ik zeg: rechts. Ik ken een pak zéér rechtse jongens die op Dranouter waren. Maar in zogezegd ruimdenkende kringen is het natuurlijk niet bon ton om je rechts te noemen.

Rechtzetting

De interviewer bedoelt waarschijnlijk dat Femma ook de druk op vrouwen aanklaagt. Maar je zou dit stukje kunnen interpreteren alsof Femma voor een opvoedersloon voor de ouder is. Dat is fout.

Het officiële standpunt van Femma is dat we streven naar een kwaliteitsvol en evenwichtig combinatiemodel. Een model waarbij vrouwen en mannen betaalde en onbetaalde arbeid evenwichtig verdelen onder elkaar. En waarin beiden voldoende ondersteuning krijgen om betaalde en onbetaalde arbeid te combineren.

Een opvoedersloon zal volgens ons de zorg- en loopbaankloof tussen mannen en vrouwen enkel vergroten (de heersende stereotypen stellen nog steeds dat zorgtaken vrouwelijk zijn).  Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een kwaliteitsvolle combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid voor heel wat mensen het wenselijke model is. Het zorgt voor ontplooiing op verschillende vlakken, sociaal contact en financiële onafhankelijkheid.

Binnenkort verschijnt deze rechtzetting dan ook in Knack.

Meer weten over de combinatiedroom van Femma?

Reageer