Naar zinvolle, boeiende en haalbare engagementen voor alle Femmavrijwilligers

{$items.title}

Vrijwilligers maken Femma. Daarom zet Femma in op gelukkige en ondernemende vrijwilligers: vrouwen die zonder teveel moeite doen wat ze graag doen en hun talenten benutten en ontwikkelen. Regelmatig horen we echter klachten over de veelheid, de moeilijkheidsgraad en de zwaarte van bepaalde aspecten van het vrijwillig engagement. Om dit probleem te onderzoeken vroegen we aan vrijwilligers om gedurende twee maanden (oktober en november 2015) in een blocnote dagelijks te noteren wat ze deden voor Femma en hoeveel tijd ze hieraan besteedden. 364 vrijwilligers vulden een blocnote in.

We lazen en herlazen de blocnotes, maakten een analyse, trokken conclusies en stelden een plan van aanpak op. We zijn zeer blij dat we het blocnote-project deden.  We verzamelden immers een schat aan informatie die een stevige basis vormt voor tal van verbeterprojecten. 
We geven je graag in een notendop de belangrijkste punten uit het rapport.

Vaststellingen

Femmavrijwilligers doen veel en willen dat zo goed mogelijk doen. Meestal zeggen ze dit mét plezier te doen. Regelmatig echter voelt het engagement zwaar aan. In  groepen met vriendschap,  een goede sfeer en taakverdeling onder genoeg vrijwilligers en op maat van elke vrijwilliger, verzetten vrijwilligers bergen zonder dat dit als last aanvoelt. 

De vele en heel diverse taken die vrijwilligers opnemen kan je indelen in 4 categorieën:

  • voor de Femmagroep: bijv. activiteiten organiseren, vergaderen, administratie en financies, communicatie, ....; de grootste categorie
  • voor de organisatie Femma: bijv. webwijzer, ledenadministratie, informatie doornemen, ...
  • voor externen of de bredere samenleving: bijv. contacten en/of samenwerking met andere verenigingen, de parochie, de gemeente, ...
  • voor zichzelf: bijv. deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Femma, extra-inspanningen om alle leden te bezoeken, alles zelf te maken, ...

Deze categorieën zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden.

Opmerkelijk  is dat veel vrijwilligers  Femma altijd in hun achterhoofd hebben. Ze staan ermee op en gaan ermee slapen, ze maken zich zorgen en ervaren stress.

Aanbevelingen

We willen komen tot zinvolle, boeiende en haalbare engagementen voor vrijwilligers. De meeste vrijwilligers halen energie uit concrete ontmoetingen en activiteiten in de lokale groep en de andere taken nemen ze er willens nillens bij.

  • Daarom moet de organisatie Femma haar vragen aan vrijwilligers en groepen zo beperkt mogelijk houden. Het contact echter is zeer belangrijk en moet behouden blijven.
     
  • Individuele vrijwilligers moeten zich afvragen: wat kan en wil ik? Groepen staan stil bij wat zij willen en kunnen. Het is een zoektocht naar evenwichten. Eerlijk nadenken en een open gesprek voeren over interesses, mogelijkheden en draagkracht. Zo vinden we oplossingen voor de meeste problemen, wordt het engagement lichter en de vrijwilligers gelukkiger.

 

 

 

 

 

Aanpak

Het probleem van overbelasting van vrijwilligers moeten we samen aanpakken. Zowel de organisatie Femma als beroepskrachten, vrijwilligers en groepen moeten hun rol spelen.  Via informatie, vorming, gesprekken en begeleiding  op maat komen we tot concrete oplossingen. Momenteel werken we aan een heel concreet plan van aanpak. Je hoort er nog van en hopelijk ervaar je langzaam maar zeker minder zwaarte en meer plezier in je vrijwilligerswerk. Suggesties zijn altijd welkom.

Als jij of je groep engagementen en taakverdeling onder de loep willen nemen, dan kan je groepsbegeleidster daarbij helpen. Stuur haar gerust een mailtje en vraag naar een afspraak.

Reageer