Naar ‘het nieuwe werken’ in 2013?

IPA: 2013

Brussel, 28 januari 2013. -  De sociale partners staan vandaag alweer voor een cruciale dag. Ze moeten afspraken maken over de flexibilisering/modernisering van de arbeid (DS 28 januari). Eind deze week verwacht de federale regering immers resultaten.
Voor Femma betekent modernisering ‘het nieuwe werken’.

Het nieuwe werken, dat vertrekt van vertrouwen en resultaten en draait rond flexibiliteit in tijd en plaats. Het nieuwe werken gaat soepel om met arbeid- en zorgtijd en levert een win-winsituatie op voor zowel werknemer als werkgever. In bedrijven waar meer flexibiliteit heerst, is er immers minder verzuim en verloop en ligt de productiviteit hoger. Het nieuwe werken biedt niet alleen een makkelijker combinatie arbeid-gezin maar zou ook vele mensen uit de werkloosheid kunnen halen.
Femma denkt hierbij vooral aan de werkloze alleenstaande moeders, voor wie het vaak onmogelijk is om in een strak regime te functioneren. Flexibele uren, thuis-, tele- en satelietwerk, schoolbel-, schoolwerk- en co-ouderschapscontracten: ze kunnen allemaal een betekenisvolle rol in de activering van mensen betekenen.

Daarnaast is Femma ervan overtuigd dat ‘het nieuwe werken’ ook bevorderlijk zal zijn voor een betere doorstroming van vrouwen op de carrièreladder.
Het zou de sociale partners sieren, mochten zij eindelijk eens voluit de kaart van ‘het nieuwe werken’ trekken en de huidige arbeidsorganisatie, die nog te veel gestoeld is op het kostwinnersmodel, uitwuiven.

Eva Brumagne Directeur Femma

Reageer