Mijn wens? Een haalbare loopbaan én een leefbaar wettelijk pensioen voor iedereen

{$items.title}

Komende dinsdag komen (hopelijk) massaal mensen op straat in Brussel.  Elk van hen is bezorgd over de toekomst.  Over de toekomst van onze pensioenen die volgens de plannen van onze regering alles behalve rooskleurig wordt. 

Waarom zijn we ook bij Femma bezorgd?
  • De regering wil een puntensysteem invoeren voor de berekening van het pensioen, dat zou zorgen voor meer zekerheid. Het lijkt er echter op dat het systeem de werknemers alleen maar meer onzekerheid brengt over wat ze uiteindelijk krijgen.
  • Wat wel zeker is, is dat de regering de pensioenleeftijd optrekt tot 67 jaar en misschien nog meer.
  • De beloofde verzachting van de harde pensioenmaatregelen voor mensen met zwaar werk is er nog altijd niet. Een fatsoenlijk budget om dat te doen is er evenmin.
  • De interpretatie van ‘werkbaar werk’ schijnt iets anders in te houden voor de regering dan voor ons.
  • In plaats van in te zetten op volwaardige jobs, waarbij ook bijdragen voor sociale zekerheid worden betaald (en dus rechten mee worden opgebouwd), worden er andere stelsels uitgebouwd zoals het onbelast bijverdienen.
  • Bij een verdere beperking van het pensioen voor periodes zonder of met gedeeltelijke beroepsactiviteit wordt de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen vast groter.  Want het zijn vooral vrouwen die (tijdelijk) minder werken om zorg voor kinderen, ouders, … op te nemen.
  • De regering besliste om tegen 2020 nog bijkomend 265 miljoen te besparen in de pensioenen.  Ondanks de belofte om te minimumpensioenen te verhogen.  Ook dit zijn vaak vrouwen.
Welke toekomst willen we dan wel?
  • Een stevig wettelijk pensioen: Femma kiest voor solidariteit, gendergelijkheid en waardering van (onbetaalde) zorgarbeid. En die zijn het best gediend met een stevige eerste pijler (het wettelijk pensioen).  Via de ‘gelijkgestelde periodes’ kan ervoor gezorgd worden dat wie tijdelijk uit de arbeidsmarkt stapt om te zorgen niet benadeeld wordt in (meestal) haar pensioenopbouw.  Zijn verder nog belangrijk: een degelijk minimumpensioen en het minimumrecht per loopbaanjaar. En, niet te vergeten, welvaartsvaste pensioenbedragen.
  • Zorgen dat de pensioenkloof in de toekomst verdwijnt, betekent kiezen voor een combinatiemodel waarbij we betaalde en onbetaalde arbeid kwaliteitsvol en evenwichtig verdelen tussen vrouwen en mannen. Enkele inspirerende ideeën uit de Femmavisie op combineren: slimmere (gelijker opgenomen door vrouwen en mannen) zorgverloven, een arbeidsduurvermindering, wegwerken van genderstereotiepe beeldvorming, een kwaliteitsvolle kinderopvang en een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie.

Een samenleving vorm geven, draait om keuzes maken, ook in tijden van begrotingstekorten. Het gaat er om onze welvaart  anders te definiëren en te herverdelen.  We hebben een stevige sokkel voor onze sociale zekerheid nodig, met stabiele, duurzame en degelijk betaalde banen.  Een vermogensbelasting.  Een degelijke aanpak van fiscale fraude.  Opties waarop politici kunnen inzetten.  Deze regering verkiest evenwel om een ander beleid te voeren: een van besparing en privatisering van onze pensioenen.

Dus steunen wij de actie op 19 december!

Wil je er bij zijn?

Betoog dan mee op 19 december voor goede en zekere pensioenen en voor werk dat vol te houden is.
• Verzamelen vanaf 10.30u.
• Start betoging: 11 u.
• Albert II-laan, Brussel (dichtbij Noordstation)

Kun je er niet bij zijn?

Toon je bezorgdheid via sociale media, deel nieuwsberichten over de actie, laat zien dat je het niet eens bent met de plannen van de regering en geef mee waarom.  Elke vorm van actievoeren telt!
 

Meer info over de actie:  www.pensioengeknoei.be

Wil je naar aanleiding van deze actie je verhaal of bezorgdheden delen? Dat kan steeds door een reactie onder deze blog of met een mailtje naar liesje.berteloot@femma.be

Reacties

Myriam Wouters schreef

En wat met de huismoeders? Hebben die geen recht op een volwaardig pensioen? Hun werk wordt blijkbaar niet in overweging genomen!

Sonja schreef

als 16 jarige , werd van mij verwacht dat ik bij mijn ouders kwam werken ,niet ingeschreven . je deed wat van je gevraagd werd . uiteindelijk wou ik na mijn huwelijk een volwaardige job . maar wanneer je niet werkloos was , vond je toen geen job. ook geen creche om je kinderen heen te brengen . Nu we na jaren werken ,ook nog eens werkloos word ; mag je om de haverklap uitleg komen geven . terecht , maar het is niet leuk. nu worden we nog eens gestraft na 40 jaar voltijdse job .worden er punten gegeven ,om niet te moeten geven waar we recht op hebben . een fatsoenlijk pensioen . WAT te doen met jongeren welke nu verzeild geraken in interimkantoren .... en hun pensioen rechten ?

Reageer