Maar wat met al die vrouwen die minder werken?

{$items.title}

Vandaag stelt professor De Grauwe in De Morgen dat minder gaan werken geen goed idee is. Want dat betekent dat ook hoogopgeleide mensen, zoals ingenieurs, minder gaan werken, wat nefast is voor onze productiviteit. Wij zien vele andere redenen die vandaag al nefast zijn voor onze economie en samenleving.  Onder andere de genderstereotypen die maken dat nog steeds te weinig vrouwen voor een ingenieursberoep kiezen en dat vele vrouwen deeltijds werken.

‘Als hoogopgeleide mensen, zoals ingenieurs, minder gaan werken, daalt de productiviteit van onze economie. Uiteindelijk zullen er minder jobs zijn’, zegt Paul De Grauwe, economieprofessor, vandaag in De Morgen.  De Grauwe gelooft om die reden niet in een collectieve arbeidsduurvermindering om meer jobs te creëren. Ook professor Joep Konings gelooft niet in het arbeidsherverdelende effect van een arbeidsduurvermindering.
Wat Femma vandaag als nefast ziet voor onze economie en voor onze maatschappij zijn:

  • Het stijgend kort- en langdurig ziekteverzuim;
  • Het feit dat een kleine helft van de vrouwen - waaronder ook veel hoogopgeleide vrouwen - deeltijds werkt. De huidige norm van voltijds werken blijkt voor velen niet haalbaar, van ongelijkheid gesproken;
  • De genderstereotypen die maken dat nog altijd veel te weinig vrouwen voor een technische opleiding - en dus ook een ingenieursopleiding - kiezen;  In plaats van mannelijke ingenieurs veel en lang te doen werken, kunnen we misschien meer inzetten op het bestrijden van genderstereotypen zodat er meer vrouwen in technische opleidingen en beroepen instromen;
  • De onderwaardering van onbetaalde arbeid, zoals vrijwilligerswerk, zorgen voor jezelf, je kinderen en je naasten;
  • De combinatie arbeid en gezin die voor vele mensen niet evident is;

Minder uren werken betekent overigens niet noodzakelijk dat je minder productief bent. Het kan er ook voor zorgen dat je het langer volhoudt op de arbeidsmarkt. En al geloven beide professoren niet in het arbeidsherverdelende effect, in Frankrijk kwam een parlementaire commissie tot de conclusie dat de introductie van de 35-urenwerkweek voor meer dan 300.000 extra jobs heeft gezorgd.  In onze sector, de non-profit, zorgde de eindeloopbaanregeling (minder werken vanaf 45 jaar) ervoor dat werknemers minder snel uitstromen.  En dankzij de verplichting om in vervangende tewerkstelling te voorzien, kon onze sector ook veel jonge mensen aan een job helpen. Of een arbeidsduurvermindering meer jobs oplevert, hangt vooral af van de manier waarop je die organiseert. Ten slotte, zijn er ook experts die arbeidsduurvermindering wel goed vinden voor onze economie.

Om al die redenen vindt Femma een ‘nieuw voltijds’, een dertigurenwerkweek, nodig.
 

Reacties

dmc schreef

Minder werken !!! nie meer werken bedoel je !!! Ben na 16j dienst bij een bedrijf werkloos en weet je vanaf 45 TEL JE NIET !!!!!! MEER mee !!!! op een solicitatie zonder dat ze de persoon hebben gezien of gehoord !!!!!! krijg je als antwoord dat de solicitatie niet in aanmerking komt ERG !!!! gesteld met de MAATSCHAPPIJ !!!!

dddd schreef

Neen vanaf je 30ste al. Want dan kan je nog kinderen krijgen.

Hilde schreef

Minder werken...voor minder loon? Ok, als je daar zelf voor kiest. Maar arbeidsintensieve jobs, die moeten ook betaalbaar blijven voor de werkgever. Twee halftijdse jobs kosten dubbel zoveel voor de werkgever. Ook even overwegen....! Momenteel werk ik (58 j)nog voltijds; halftijds is geen optie wegens die kostprijs. Elke medaille heeft een keerzijde....

Reageer