Laten we op Internationale Vrouwendag de mannen niet vergeten

{$items.title}

Ik hoor sommigen onder u al denken: ‘Moeten we ook vandaag, op Internationale Vrouwendag, aandacht besteden aan mannen?’. Ik ben van mening van wel, aangezien de positie van vrouwen in de samenleving niet zal wijzigen indien mannen halsstarrig vasthouden aan hun positie. Streven we gendergelijkheid na, dan kunnen we het ons niet permitteren om mannen buiten de discussie te laten.

Neem bijvoorbeeld de oproep van de 50 vrouwelijke en mannelijke bedrijfsleiders om meer vrouwen aan de top te krijgen. Die oproep op zich is lovenswaardig en verdient alle steun. Alleen is het jammer dat de bedrijfsleiders de kans laten liggen om ook mannen te betrekken in hun oproep.

De ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van bedrijven, komt niet enkel door een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen op de werkvloer, maar ook door de ongelijkheid die op de speelplaats en in de keuken heerst. Daar zijn niet de vrouwen, maar de mannen ondervertegenwoordigd.

Volgens het Global Gender Gap Report 2017 van het Wereld Economisch Forum is 56% van het werk dat vrouwen doen onbetaald werk zoals kindzorg en huishoudelijke taken. Bij mannen telt dit slechts voor 36% van hun werk. Wie hoopt dat die ongelijke taakverdeling de komende generaties vanzelf zal smelten voor de zon, is eraan voor de moeite. Europees onderzoek toont aan dat anno 2015 minder mannen huishoudelijke taken opnemen dan 10 jaar geleden. De vrouwelijke percentages blijven gelijk.

Willen de bedrijfsleiders meer vrouwen de kans geven om door te groeien, dan dienen ze ook de mannen in hun bedrijf aan te moedigen de traditionele rolpatronen te doorbreken en thuis de taken evenwichtiger te verdelen. Hoe? Door bijvoorbeeld het vaderschapsverlof automatisch toe te kennen en vaders bovenop de wettelijke 10 dagen extra geboorteverlof te geven.

Microsoft neemt hierin alvast het voortouw, door vaders zes weken geboorteverlof toe te kennen. Nu de rest van de bedrijven nog.


Jeroen Lievens
Beleidsmedewerker Femma

Reageer