Krijgt KAV/Femma-pionierster Jeanne Driessen een straatnaam in Genk?

{$items.title}

Sofie Lemaire lanceerde vorig jaar de oproep  #meervrouwopstraat. Samen met verschillende steden, gemeenten én het grote publiek gaat ze een jaar lang op zoek naar indrukwekkende vrouwen uit de recente en minder recente geschiedenis. Vrouwen die een plek in ons collectief geheugen verdienen. En beter nog: een plek in het straatbeeld.  Zo krijgen vrouwen de zichtbaarheid die ze verdienen. “Ik ben een volbloed feministe”, zegt Sofie Lemaire.’

'Meer vrouw op straat’ is dus een project dat me enorm veel voldoening geeft. Elke kleine verandering in het straatbeeld is pure winst.  De campagne leverde al heel wat respons en positieve resultaten op. De definitieve resultaten (en straten) worden dit voorjaar nog gebundeld in een reeks op Canvas. Vandaag (30 januari 2020) komt Jeanne Driessen aan bod in ‘De wereld van Sofie’ (radio 1). 

Krijgt deze ‘verdienstelijke’ KAV-vrouw straks een straatnaam in Genk?

Wie was Jeanne Driessen?

Jeanne Driessen werd op 3 mei 1892 geboren in Maaseik, als tweede uit een gezin van 7 kinderen. Haar vader runde er een wijnhandel en was burgemeester van Maaseik van 1912 tot 1921. Jeanne studeerde in 1921 aan de pas opgerichte Katholieke Hogeschool van Antwerpen. Ze behaalde er in 1923 het diploma van ‘gegradueerde voor vrouwen’, een opleiding voor sociaal dienstbetoon aan vrouwen. Maria Baers, de stichtster van KAV/Femma én de Sociale Hogeschool van Brussel (Poststraat), stelde haar aan als monitrice van het tweede leerjaar van die school.  In 1924 keerde ze op verzoek van Mgr. Pieter-Jan Broekx (1881-1968) terug naar Limburg om er KAV te stichten. Jeanne vestigde zich in Genk en werd er belast met de gewestelijke werking in Winterslag, meer bepaald met de mijnwerkersvrouwen.

Pionieren in vrouwenbeweging en politiek

Jeanne stampte in Limburg KAV/Femma  uit de grond, uiteraard met de hulp van vele ‘wijkmeesteressen’ (vrijwilligers) en andere ‘vrijgestelden’ (beroepskrachten).  Maar haar engagement reikte verder. Ze stichtte het Provinciaal Verbond van de VKAJ, werd lid van het Hoofdbestuur van het ACW en van de Raden van Bestuur van de christelijke mutualiteiten en van de BAC. Vanuit de vrouwenbeweging zette ze stappen naar de lokale politiek. In 1927 kregen vrouwen stemrecht voor de gemeenten. Jeanne werd rechtstreeks als gemeenteraadslid verkozen. Ze zetelde van 1928 tot 1932 in de gemeenteraad en was lid van de COO (Commissie van Openbare Onderstand) , het huidige OCMW.

Eerste Limburgse vrouwelijke senator

Juffrouw Driessen kreeg in 1949 een verkiesbare plaats op de Senaatslijst voor de Katholieke Partij. Het was een schot in de roos. Met  23.000 voorkeurstemmen werd zij rechtstreeks verkozen. Zij was het eerste het eerste Limburgs vrouwelijke parlementslid.

KAV/Femma thema’s in de senaat

Helemaal in lijn met haar opleiding en haar werk in KAV focuste ze vooral op sociale materies. Als lid van de Senaatscommissies van Tewerkstelling en Arbeid , van Sociale Voorzorg, van Petities en van Volksgezondheid en Gezin, volgde ze de dossiers daarvan actief op tot in 1965. Van 1952 tot 1953 was Jeanne plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de UNO in New-York. In 1954 wilde de toenmalige regering de vergoeding voor de moeder aan de haard afschaffen. Prompt trok zij met 18.000 ondertekende protestbrieven naar de bevoegde minister. KAV verdedigde in die tijd het kostwinnersmodel: de man is (enige)  kostwinner en de vrouw is huisvrouw, verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor de kinderen.

Economische belangen van Limburg

Gedurende de jaren -50 en -60 behoorde zij tot het groepje parlementsleden en gedeputeerden die zich rond gouverneur Louis Roppe schaarden. Samen stonden zij hem bij om in Limburg de economische belangen verder uit te bouwen in een Belgische economie, in een Europese context.

Een heel lang geëngageerd leven

Jeanne ging pas in 1972 met pensioen, maar bleef zich inzetten voor de medemens. Toen zij op 105-jarige leeftijd gevierd werd, was Jeanne de oudste Limburger. Gouverneur Hilde Houben-Bertrand, burgemeester Jef Gabriëls, schepenen Frieda Parthoens-Freson en Vera Withofs kwamen haar persoonlijk feliciteren. Jeanne bleef ongehuwd. Ze overleed in Genk op 15 juli 1997. Ere-senator Jeanne Driessen werd 105 jaar.

Bronnen:
Visie, 15 mei 1992 en 22 augustus 1997
Het Belang van Limburg, 23 augustus 1991, 6 mei 1992, 11 mei 1995, 4-5 mei 1996, mei 1997

Meer vrouw op straat: "Jeanne Driesen was een heel geëngageerde vrouw!"
30/01/20 11:48 (duur: 07m 02s)

Voer mee campagne voor een Jeanne Driessenstraat!

Op 30 januari 2020 zette Sofie Lemaire in haar Radio 1-programma de Limburgse Jeanne Driessen in de schijnwerpers, zij was de eerste vrouw in de Belgische Senaat. Wie haar nog goed gekend heeft, is Mia Houben. Ze leerde haar kennen via de Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde (KAV) - het huidige Femma. Mia kende Jeanne als een zeer geëngageerde vrouw die zich onder ander inzette voor de Limburgse mijnwerkersvrouwen.

Herbeluister het radiofragment hier

Steun de campagne voor Jeanne Driessen bij #meervrouwopstraat

Hier lees je hoe je dat kan doen in jouw provincie.

In elk geval kiezen wij in Limburg voor een Jeanne Driessenstraat!  Hang dit straatnaambordje aan je venster om die oproep te steunen.

Reacties

C. de Jonge schreef

Bijzonder trots op mijn oudtante!

Ivo luyten schreef

Prachtig!

Ik kan mijn oudtante, “tantache” door ons aangesproken” goed herinneren. We vierden oa sinterklaas bij haar in Hasselt met alle neefjes en neven.

cordie mimi schreef

zij was de zus van mijn lieve moeder.

Luk Driessen schreef

Zij was mijn groottante

Anniek Nagels schreef

Beste Femma, een mooie en terechte oproep! In 2013 heeft de Genkse gemeenteraad haar straatnaam al goedgekeurd. Dit was een straat in een privéverkaveling in de wijk Bret- Gelieren waar Jeanne aan gelinkt was . Een jaar geleden is deze verkaveling echter in beroepsprocedures vernietigd. We wachten nu een nieuw initiatief af van de verkavelaars. Anderzijds mocht er zich in deze omgeving een mogelijkheid tot nieuwe straat zich voordoen, wil ik me zeker wel engageren om dit te bepleiten. Anniek Nagels, schepen van talentontwikkeling, samenleven en cultuur

Reageer