Kortere werkweek krijgt in Frankrijk positieve evaluatie

{$items.title}

De 35-urenwerkweek in Frankrijk creëerde minstens 350.000 banen met een bijzonder lage kostprijs voor de overheid. Ze leidde tot een betere balans tussen werk en privé. En ze tastte de concurrentiekracht van de Franse ondernemingen niet aan. Dat concludeert een Franse parlementaire commissie die de maatregel evalueerde. 

15 jaar geleden voerde de Franse linkse regering Jospin de 35-urenwerkweek in. De rechtse regering Raffarin zwakte ze in 2002 fors af.  Een parlementaire commissie boog zich over het grootschalige experiment en komt met een behoorlijk positieve eindbalans.
'Hoewel de kortere werkweek de voorbije vijftien jaar heel wat kritiek te verduren kreeg, blijkt de uiteindelijke balans toch behoorlijk positief,' schrijft de economische website AlterEcoPlus. 'De concurrentiekracht van de Franse ondernemingen werd niet aangetast en de maatregel heeft veel banen opgeleverd. Bovendien heeft het systeem de overheid relatief weinig gekost en de invoering heeft voor de meeste werknemers geleid tot een betere balans tussen werk en privéleven.'

De parlementaire commissie ondervroeg voor haar evaluatie 39 leidinggevende personen uit de politiek, het bedrijfsleven, de ambtenarij en de wetenschap. Daarvan zou volgens het rapport zo goed als niemand gevraagd hebben om de 35-urige werkweek terug in te trekken.

Productiviteit gegroeid
Vooral de conservatieve UMP en de ondernemingsorganisaties stelden altijd dat de vermindering van de gemiddelde arbeidstijd de concurrentiekracht van de Franse ondernemingen zou aantasten. Het rapport spreekt deze opwerpingen echter tegen en zegt dat sinds de 35-urige week van start ging de productiviteit sneller gegroeid is.
Over het aantal gecreëerde banen lopen de cijfers uiteen. Zo stelt het Franse bureau voor Statistiek dat er in de verkoopssector 2 miljoen banen zijn bijgekomen in de eerste vier jaar na de invoering ervan. Een deel van die banen zou waarschijnlijk ook wel gecreëerd zijn zonder 35-urige werkweek. Maar de meeste betrokken partijen zijn het er echter over eens dat de kortere werkweek minstens 350.000 banen heeft opgeleverd.

Lage kostprijs
In vergelijking met andere overheidsmaatregelen heeft de inkorting van de arbeidstijd ook weinig gekost tegenover het aantal banen dat het systeem opgeleverd heeft. Onder meer lagen de kosten veel lager dan bijvoorbeeld een vermindering van de sociale lasten.


Betere balans werk-privé
Een andere doelstelling van de kortere werkweek was volgens toenmalig minister Aubry het herstel van de balans tussen werk en privéleven en een gelijkwaardiger verdeling van de huishoudelijke taken binnen gezinnen. Op basis van beschikbare studies concludeert de parlementaire commissie dat de maatregel ook op dat gebied een weliswaar beperkt, maar reëel effect heeft gehad.

Struikelblokken

De commissie is het er echter ook over eens dat de 35-urige werkweek wel degelijk tot een aantal problemen heeft geleid. Zo is de werkdruk in verschillende sectoren verhoogd, wat soms tot moeilijke situaties voor de werknemers heeft geleid. Ook heeft de maatregel tot problemen geleid met de organisatie van het werk in bedrijven met minder dan twintig werknemers. De parlementariërs concluderen dat met die problemen rekening moet gehouden worden en dat er eventueel correcties nodig zijn, maar dat het principe van de inkorting van de arbeidstijd op zich juist was.

(bron: www.express.be)

Reageer