Kom op tegen verkrachting

Verkrachting is de meest brutale vorm van seksueel geweld tegen vrouwen.

In België telde het parket in 2011 4083 feiten, dat is gemiddeld 11 verkrachtingen per dag! Bovendien is er rond dit geweld een enorm taboe: uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 slachtoffers van verkrachting geen aangifte doen, om verschillende redenen. Daardoor blijven elk jaar opnieuw duizenden slachtoffers in de kou staan. Zonder hulp en steun, zonder bestraffing van de dader(s).

Die stilte willen wij doorbreken. Wij roepen alle slachtoffers op om te getuigen en ook om klacht in te dienen bij de politie. Wij willen dat er een einde komt aan dit brute geweld en dat de daders gestopt worden.

Daarom eisen wij dat dringend werk gemaakt wordt van de voornaamste knelpunten in het beleid van binnenlandse zaken, volksgezondheid en justitie wat betreft de opvang, de begeleiding en de rechten van de slachtoffers van verkrachting.

Wij pleiten ervoor dat in elk gerechtelijk arrondissement een expertisecel Zeden opgericht wordt met vertegenwoordigers van het parket, de federale en lokale politie, de ziekenhuizen en de hulpverlening. Een betere coördinatie tussen de drie beleidsactoren – binnenlandse zaken, volksgezondheid en justitie – en afspraken over uniforme werkmethodes zijn de onmisbare randvoorwaarden voor een efficiënte opsporing en snelle doorverwijzing van de dader voor het gerecht.

Dit zijn onze voornaamste eisen aan het beleid inzake:

de opvang van slachtoffers:

 • voer een uniforme checklist in voor het eerste onthaal en verhoor van de slachtoffers door de politie;
 • geef een basisvorming rond seksueel geweld in de politieopleiding;
 • informeer hen over slachtofferhulp op medisch, juridisch en psychosociaal vlak

de hulpverlening aan slachtoffers:

 • werk een uniform draaiboek en checklists uit voor de opvang van de slachtoffers;
 • neem de set seksuele agressie volledig en correct af en laat die altijd analyseren;
 • laat de slachtoffers niet opdraaien voor de medische kosten;
 • informeer huisartsen en kleinere ziekenhuizen voor een efficiënte doorverwijzing van slachtoffers naar gespecialiseerde diensten.

de opsporing en behandeling van daders:

 • neem de resultaten van de set seksuele agressie altijd op in de DNA-databanken criminalistiek en veroordeelden;
 • creëer een DNA-databank van beschuldigden en verdachten; streef naar uniformiteit in de straftoemeting;
 • verhoog voor alle slachtoffers de verjaringstermijn om klacht in te dienen naar minimum 10 jaar.

de opvolging door het gerecht:

 • verminder het aantal geseponeerde klachten;
 • behandel slachtoffers met respect en objectiviteit;
 • stel de slachtoffers automatisch vrij van de gerechtskosten;
 • verplicht de therapie van seksuele delinquenten in de gevangenis en de grondige opvolging na de vrijlating;
 • voorzie dader- en slachtofferbemiddeling indien gewenst door het slachtoffer.

Betoging

Op 2 september gaat eindelijk het tweede proces van start tegen serieverkrachter Taufik Ahaddouch. De beschuldigde heeft minstens 13 meisjes verkracht, waarvan 11 minderjarigen. De dader werd in juni 2010 in een eerste proces reeds veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van 9 meisjes. Het tweede proces tegen de beschuldigde voor de verkrachting van 4 andere meisjes waaronder Céline Camps werd eerder reeds 2 keer uitgesteld (op 26/02/2013 en 30/04/2013).

Hoofdgetuige en slachtoffer, Céline Camps, heeft in deze zaak het voortouw genomen en strijdt nu voor een grotere prioriteit en gevoeligheid bij politie en justitie rond verkrachting, meer opvolging van de daders en een betere opvang van de slachtoffers. Voor die strijd is Fightback in het leven geroepen door Céline en de mensen die haar bijstaan. Op 20 augustus 2013 werd Céline Camps uitgenodigd op het kabinet van Brussels minister Céline Fremault. De minister betuigde haar steun voor onze betoging en onze actie om verkrachtingen strenger te bestraffen via een nieuw wetsvoorstel. Later zullen wij nog een gesprek hebben met minister Joëlle Milquet.

Fightback wil met deze betoging Céline Camps, die de afgelopen maanden al moedig naar buiten gekomen is met haar verhaal, een hart onder de riem steken. Maar daarnaast willen we met deze actie vooral de aandacht vestigen op de vele ongestrafte verkrachtingen in ons land. In België vinden er volgens onderzoek van de Verengde Naties wekelijks 56 verkrachtingen en vijf groepsverkrachtingen plaats, slechts vier procent van de daders wordt vervolgd. (Artikel De Standaard, 29/11/2012).

De betoging vindt plaats op zaterdag 31 augustus 2013 van 15u30 tot 17u op het Albertinaplein naast het Centraal station in Brussel. Na afloop worden de deelnemers door Fightback vergast op optredens van verscheidene artiesten in café Kafka, Visverkopersstraat, nabij de Beurs.

Reageer