Kleur-rijk, één van onze Femmagroepen, is bezorgd over de toekomst van hun kinderen

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Vorige week lanceerde Sarah Smeyers (Kamerlid N-VA) een voorstel tot burgerschapsexamen voor kinderen waarvan slechts 1 ouder Belg is.  Pas na dat examen zou de jongere definitief de Belgische nationaliteit verwerven.  Er kwamen al erg veel verontwaardigde reacties op dat voorstel.  Ook de ouders van de Femmagroep Kleur-rijk zijn heel erg bezorgd en schreven deze open brief:

Geachte mevrouw Smeyers,

Wij zijn Kleur-rijk, groep van Femma, een organisatie van en voor vrouwen in een gemengd culturele relatie en hun gezin.

Onze kinderen zijn geboren in een relatie waarvan minstens één van beide partners op dat moment niet de Belgisch nationaliteit had. Zij behoren dus tot de groep die u met uw voorstel, betreffende de dubbele nationaliteit, viseert. Als u uw zin krijgt, verliezen onze en andere kinderen uit gemengde relaties hun aanspraak op de Belgische nationaliteit. Naar onze mening slaat u met dit voorstel de bal grondig mis: hierdoor krijgt een grote groep in België geboren personen (met deels Belgische roots) de status van tweederangsburger, u compromitteert het welzijn en het recht op samenleven van onze gezinnen en u lost hiermee geen enkel integratie of loyaliteitsvraagstuk op.

Integendeel, u creëert identiteits- en samenlevingsproblemen.

Tot onze verbijstering vernamen wij uw voornemen om onze kinderen een inburgeringsexamen op te leggen. Wat is de meerwaarde van dat examen? Onze kinderen hebben vaak een kleurtje of een niet Vlaams klinkende achternaam, maar ze zijn hier geboren en getogen. Ze hebben één Belgische ouder en krijgen in aanzienlijke mate een Belgische opvoeding. Toch zouden zij een test moeten afleggen om te bewijzen dat ze Belg genoeg zijn?

Onze opgroeiende kinderen zijn zoekend in hun identiteit. Vanwege hun gemengde achtergrond krijgen zij van jongs af aan de vraag waar ze vandaan komen (gewoon, uit België)? Of ze krijgen het 'compliment' dat ze al best goed Vlaams spreken, hoewel het gewoon hun moedertaal is of één van de beide gezins-talen.

Ze krijgen kortom voortdurend signalen dat ze er niet helemaal bij horen. Het Belgische in hun afkomst en opvoeding zien veel witte Belgen over het hoofd, maar ze hebben ook die kant in zich. Onze kinderen hebben de behoefte om erbij te mogen horen, zeker in de samenleving waar zij opgroeien, naar school gaan en later gaan werken. Het is een voorwaarde voor hen om op te groeien tot evenwichtige jongvolwassenen.

Onze kinderen zijn Belgen en hebben tegelijk familiebanden die zich tot ver over de grenzen uitstrekken.

Dat kan ervoor zorgen dat een gemengd gezin, net als een 'puur' Belgisch gezin overigens, zich een tijdlang in een ander land vestigt, om te werken, te studeren of om dichter bij de andere kant van de familie te zijn. Dat doet overigens geen afbreuk aan het feit dat ze een Belgische ouder hebben, een deels Belgische opvoeding en wortels in België. Daarom vinden wij uw suggestie om een uitzondering te maken voor kinderen die hun schoolloopbaan in België doorlopen, niet afdoende. In de huidige wereld, waarin verre reizen maken, deelnemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma's en studeren in het buitenland als meerwaarde worden gezien en als een uitstekende manier om je persoonlijke groei te bevorderen, kan het toch nooit de bedoeling zijn om nationaliteit zo drastisch te verengen?

Als uw voorstel het haalt, brengt u ook het welzijn van onze gezinnen in het gedrang. Want als onze kinderen slechts voorwaardelijk Belg zijn, wat betekent dat dan voor hun verblijfsrecht in België?
Realiseert u zich dat u onze kinderen het recht van zekerheid ontneemt om bij hun Belgische ouder te mogen wonen? Moeten ze dan een verblijfsvergunning aanvragen, alleen al om met hun Belgische ouder in België te kunnen samenleven? En wat gebeurt er in het geval van een scheiding of het wegvallen van de Belgische ouder? Worden de kinderen dan samen met de niet-Belgische ouder uitgezet? Beseft u dat u misschien een huwelijk met een Belg heeft, maar dat uw kinderen mogelijks een internationaal huwelijk zullen aan gaan en dat dit voor u ook gevolgen zal hebben als grootouder?

Het is voor ons heel moeilijk te ontdekken wat de winst voor de samenleving zou zijn van gezinnen die in het gunstigste geval worden opgezadeld met een hoop bureaucratische rompslomp en in het slechtste geval nog onrustiger en instabieler worden omdat naast de niet-Belgische ouder, nu ook de kinderen in voortdurende onzekerheid leven over hun verblijfsrecht in dit land.

De groep jongeren van gemengde herkomst groeit in hoog tempo, zeker in de grote steden. Zij voeren al dagdagelijks de strijd om in de ogen van hun landgenoten volwaardige medeburgers te zijn, om één van ons te zijn.

De overgrote meerderheid doet dat voorbeeldig. Er zijn zelfs ware sterren bij, denk maar aan Nafi Thiam, Paul van Haver (Stromae), Aster Nzeyimana en zowat de helft van het Belgische nationale elftal. Zij kunnen daarbij geen motie van wantrouwen van onze politici gebruiken.

Ondergetekend,
Bezorgde ouders van kleur-rijke kinderen

Reacties

Godelieve van derbiest schreef

Als grootouder van twee kleinkinderen,in die situatie ben in bang voor zo een maatregel

COPPENS MONIQUE schreef

Ronduit schandalig, met dit voorstel discrimeer je kinderen. Kinderrechten moeten altijd beschermd worden. Onze kinderen en zeker adolescenten hebben het al moeilijk om hun plaats te vinden in onze huidige competitieve maatschappij. Spijtig dat mensen en dan zeker een vrouw met zulke denkwijze ons beleid voeren. Ik heb N-VA altijd beschouwd als Vlaams Belang "light", nu profileren ze zich nog rechtser. Ik ben beschaamd in uw plaats mevr. Smeyers !!!!!

Reageer