Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. Eis voor humaner asielbeleid!

{$items.title}

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking op 6 februari, pleit Femma samen met een collectief van vrouwen- en mensenrechtenorganisaties voor een humaner asielbeleid voor families waarvan de meisjes risico lopen op vrouwelijke genitale verminking. 

Wat is vrouwelijke genitale verminking? 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) slaat op alle ingrepen die de vrouwelijke geslachtsdelen verwonden of verwijderen voor niet-medische redenen. VGV is gendergerelateerd geweld en een schending van de mensenrechten. Het kan levenslang heel wat fysieke en psychische complicaties met zich meebrengen.

200 miljoen!

Algemeen wordt aangenomen dat wereldwijd minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen een vorm van genitale verminking hebben ondergaan. Het is een praktijk die voorkomt in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Maar wordt ook vastgesteld bij inheemse gemeenschappen in Zuid-Amerika en migrantengemeenschappen over heel de wereld. 

VGV is bij wet verboden in België, zowel bij minderjarigen als bij volwassenen en dit met of zonder toestemming van deze laatste. Dat wil echter niet zeggen dat meisjes in België geen risico lopen.  Volgens een recente schatting uit 2016 zouden er in België meer dan 17.000 besneden meisjes en vrouwen wonen, en lopen meer dan 8000 nog niet besneden meisjes een reëel risico. 

Eis voor humaan asielbeleid!

Meisjes en vrouwen die in hun land van herkomst verminking riskeren, kunnen in België als vluchteling erkend worden. 

Wanneer het over minderjarige meisjes gaat, is het asielbeleid in 2019 echter veranderd. Voor 2019 kon zowel het minderjarige meisje als haar ouders een verblijfsrecht krijgen. Met één procedure was het gezin beschermd. In 2019 veranderde het beleid van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Het CGVS beschermt enkel nog het meisje en niet de ouders. 

Resultaat is mogelijks een absurde situatie waarbij het kind in België mag blijven, maar de ouders een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. De ouders moeten een aparte, tijdrovende, dure procedure opstarten om ook verblijfsrecht te krijgen. Dit maakt het leven van de gezinnen heel moeilijk. Bovendien hebben ze tijdens die procedure geen recht op  onderdak, mutualiteit, inkomsten, ...

Femma vraagt, samen met heel wat vrouwen- en mensenrechtenorganisaties om terug te keren naar de oude regeling: leden van hetzelfde gezin moeten dezelfde status krijgen op hetzelfde moment. Je kunt een kind dat bij zijn ouders woont niet beschermen zonder zijn ouders te beschermen.

Actie op 5 februari onder leiding van Progress Lawyers Network en GAMS:

Om deze eis kracht bij te zetten, vindt er op vrijdag 5 februari een (coronaveilige) actie plaats aan de kabinetten van Sarah Schlitz, staatssecretaris Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, en Sammy Mahdi, staatssecretaris Asiel & Migratie.

Plaats van afspraak: om 11u30 aan de Financiëntoren (metro Kruidtuin), voor het kantoor van Sarah Schlitz.

Breng mee: Kinderwagens en poppen. Bedoeling is om die aan de kabinetten achter te laten (symbolisch voor de kindjes die mogen blijven, de ouders niet). 

Meer informatie in het Facebookevent (met laatste concrete info)

Bronnen:

Reacties

Van Roij schreef

Dus we gaan 200 miljoen gezinnen in België opnemen waarvan de meisjes riskeren van genitaal verminkt te worden? Er zou beter (op hoger vlak) aan de bron tegen dit mensenonrecht opgetreden moeten worden vind ik, indien mogelijk ook zwaardere straffen (afnemen dubbele nationaliteit, terug naar land van herkomst) voor mensen die hier die onmenselijke verminking toebrengen.

Johanna schreef

Gaan die gezinnen dan niet hier naar het ziekenhuis om het alsnog te laten doen?

Beter optreden in hun thuisland!

Femma schreef

De strijd tegen dit onrecht is er één op meerdere fronten. Uiteraard doen internationale organisaties hun best om de praktijk in diverse landen te stoppen, maar helaas lukt dat niet zo snel als we zouden willen.

Intussen vluchten mensen om hun dochters te beschermen tegen genitale verminking en zij verdienen een humaan asielbeleid.

Reageer