Het zijn niet de vrouwen die hun carrière moeten aanpassen

{$items.title}

Een 45-jarenplan voor vrouwen met een carrière en kind.  Het is het voorstel van journaliste Ilse Ceulemans (De Morgen, 19 november) om de moeilijke combinatie tussen werk en gezin aan te pakken. Femma vindt dat het niet de vrouwen zijn die zich moeten aanpassen, maar de maatschappij. Die waardeert onbetaalde arbeid veel te weinig.

Je beschikbare tijd verdelen over je werk, het huishouden, de kinderen, je relatie en je sociale leven: het is een uitdaging voor velen.  Doordat het huishouden en de zorgverantwoordelijkheid nog het meest bij vrouwen berust, ervaren zij de grootste combinatiedruk.  Dit lossen we niet op door een apart carrièreplan voor vrouwen te bedenken.   Wel door onbetaalde arbeid, zoals zorg voor je (klein)kinderen, jezelf en vrijwilligerswerk weer maatschappelijk op te waarderen. En ook mannen de kans te geven om te zorgen.


Het nieuwe voltijds
Hoe doen we dat? Door de dominantie van de betaalde arbeid te temperen. Femma is voor een nieuwe standaard: de 30-urenwerkweek. Met die nieuwe norm voor voltijds werken, geven we vrouwen en mannen meer tijd om betaalde en onbetaalde arbeid beter op elkaar af te stemmen.
De 30-urenweek betekent op vlak van gendergelijkheid een belangrijke stap vooruit door loopbanen die typisch meer met vrouwen geassocieerd worden te valideren. We stappen af van het idee dat iedereen de ‘mannelijke’ norm van een 40-urenwerkweek moet nastreven. Zo veranderen we de perceptie over wat ‘normaal’ is. We geven mannen en vrouwen de kans om betaald en onbetaald werk meer gelijk te delen. Laat het duidelijk zijn dat dit past binnen een groter verhaal (dat je vindt op www.femma.be) en dat alleen het verminderen van de arbeidsduur geen garantie is op een meer gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen partners.


Ecologisch verantwoord
Minder uren betaald werken, is niet alleen goed voor onze zorgarbeid en de man-vrouwgelijkheid.  Ook onze zieke planeet vaart er wel bij. Het verminderen van loonarbeidsuren doet immers het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen dalen.  Meer tijd geeft ons daarnaast ook de tijd om anders te gaan leven. We hebben minder nood aan spullen die we ‘voor ons gemak’ kopen, zoals voorverpakte maaltijden, maar die een enorme impact hebben op onze leefomgeving.


Economisch haalbaar
Minder voltijds werken, is economisch haalbaar. Door de rijkdom die er al is te herverdelen. Bijvoorbeeld door een tax shift waarbij arbeid minder en vermogens meer belast worden. En door economische groei om te zetten in meer tijd in plaats van meer geld en consumptie. .
Alles begint bij kiezen.  En als wij als samenleving hiervoor kiezen, hoeven de vrouwen niet te verliezen.

Reageer