Het is tijd voor een echt emancipatorisch beleid

{$items.title}

Geachte excellenties Peeters en Sleurs,

Vandaag komen Femma, Vie Féminine en ACV bij jullie op bezoek. Maart is immers 'equal pay day'-maand en over die loonkloof zullen we het tijdens ons bezoek dan ook hebben. Die loonkloof - op jaarbasis verdienen mannen 22% meer dan vrouwen,  is iets hardnekkig.  Informeren, actie voeren, de loonkloofwet (die we hebben sinds 2012): het haalt tot nog toe niet zoveel uit.

Het feit dat ruim 4 vrouwen op 10 deeltijds werkt, verklaart een groot deel van de loonkloof. Zoveel vrouwen die deeltijds werken: het stoort jullie, beleidsmakers, mateloos.  Deeltijds werken past niet in de 'langer en meer werken'- ideologie. Europa wil bovendien dat die genderkloof wordt gedicht en zegt dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om vrouwelijke tewerkstelling te stimuleren.

Stimuleren = afpakken

Dat 'stimuleren' is alvast in ons land een eufemisme geworden voor afpakken.  U slankte de inkomensgarantie-uitkering - een uitkering als aanvulling op een loon uit deeltijds werk- af en wil dit nog verder doen.  De regering Di Rupo snoeide enkele jaren geleden al  in de werkloosheidsuitkeringen.

Combinatie werk en gezin
Naast de genderkloof dichten, schrijft Europa de lidstaten ook voor dat ze maatregelen moeten nemen om werk en gezin beter op elkaar af te stemmen. Op elkaar afstemmen, heet in ons land:
- snoeien in de regelingen voor tijdskrediet (regering Michel en regering Di Rupo);
- mensen verplichten om  werk aan te nemen binnen een straal van 60 kilometer rond je woonplaats (regering Di Rupo, 'evaluatie'in de stijgers door regering Michel);
- een beperking van de ‘gelijkgestelde periodes’ in de werkloosheid voor de berekening van het pensioen. (regering Di Rupo, gelijkgestelde periodes ook bedreigd in huidige pensioendebat);
- bij deeltijds werk werkgevers toelaten om uurroosters slechts 1 dag op voorhand bekend maken (regering Michel).

Maatschappelijke oorzaken aanpakken
Jullie, beleidsmakers, straffen vrouwen in plaats van de maatschappelijke oorzaken weg te werken die ervoor zorgen dat hoofdzakelijk vrouwen deeltijds werken: de onvrijwillige deeltijdse arbeid, de genderstereotypen die maken dat vrouwen nog altijd veel meer huishouden en zorgen dan mannen, het verschil tussen vrouwenlonen en mannenlonen, en het mannelijke kostwinnersmodel dat voor velen niet haalbaar en betaalbaar is.

Wij vragen een echt emancipatorisch en gendervriendelijk beleid: een dat de maatschappelijke oorzaken aanpakt. Van snoeien in de sociale zekerheid op kap van de vrouwen wordt alleen en slechts op korte termijn de begroting beter.

 

Reageer