Gezocht: creatieve ondernemers

Ook quota voorzien voor vrouwelijke sprekers?

Brussel, 7 december 2012. “We vinden ze niet mevrouw”. “Het gaat om de kwaliteit en niet het geslacht”. Dat waren de twee voornaamste antwoorden die Danielle Krekels kreeg toen ze eerder deze week de kat de bel aanbond en het ontbreken van vrouwelijke sprekers op het jaarlijkse Voka-congres veroordeelde. Die argumenten klinken ons alvast bekend in de oren. Ze doken ook op toen de regering in 2011 besloot om quota te installeren voor de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven.

Al snel stelt zich de vraag: ‘moeten we ook quota voorzien voor sprekers op congressen?’ Ja! Moet de regering dit opleggen? Nee. Het lijkt ons nogal een moeilijke taak om dat als regering te eisen en bovenal te controleren. Het is aan organisatoren van congressen, conferenties, studiedagen, panelgesprekken, debatten, enz. om zichzelf quota op te leggen en daadwerkelijk ook moeite te doen om die quota te halen.

Van ondernemers mag je toch verwachten dat ze innovatief zijn, dat ze op een creatieve manier de problemen aanpakken. Wel, laat dit een oproep zijn om die creativiteit ook te gebruiken bij het zoeken naar en aanmoedigen van vrouwelijke experts, sprekers.

Het argument dat vrouwen niet te vinden zijn, gaat niet op voor inventieve bedrijfsleiders en organisatoren. Misschien zijn vrouwen minder geneigd om op een podium te springen en zichzelf als expert te beschouwen. Zoek uit waarom vrouwen zich niet aangesproken voelen, wat hen wel kan overtuigen. Bovendien bestaat er een databank van vrouwelijke experts (www.vegastar.be/). Een pool van talent.

Het tweede argument, dat kwaliteit belangrijker is dan geslacht, is eigenlijk grof te noemen. Alsof enkel mannen boeiende presentaties kunnen geven. De kwaliteit bij vrouwen is gewoon minder zichtbaar. We hebben er minder aandacht voor.

Als afsluiter en inspiratiebron het voorbeeld van de JavaScript conferentie in Berlijn. De organisator van de JavaScript conferentie (IT-sector is al niet de meest vrouwelijke sector) slaagde erin om 25% vrouwelijke sprekers aan het woord te laten. Hij bereikte dit door intensief op zoek te gaan naar vrouwen, door hen te doen inzien dat ze wel degelijk expert zijn en door hen aan te moedigen om een kandidatuur in te dienen. 180 mensen dienden een kandidatuur tot spreken in: 162 mannen en 18 vrouwen. Vervolgens om het argument rond kwaliteit te ontkrachten, beoordeelde hij en zijn team de kandidaturen zonder op de hoogte te zijn van het geslacht van de indiener. Tien van de uiteindelijk veertig beste kandidaturen waren vrouwen.

Eva Brumagne, Algemeen directeur Femma

Reageer