Genoeg gepraat, tijd voor actie!

De aanwezigheid van het schoonheidsideaal en stereotypen in sitcoms oefent een negatieve invloed uit op jongeren.

Brussel, 25 september 2013. Het doctoraatsonderzoek van Laura Vandenbosch (DS 25 september) toont aan dat de sterke aanwezigheid van het schoonheidsideaal en stereotypen in sitcoms een negatieve invloed uitoefent op jongeren. Hoe vaker jongeren naar rolbevestigende sitcoms kijken, des te meer ze obsessief bezig zijn met hun uiterlijk en akkoord gaan met stereotype rolpatronen zoals de dominante man en de onderdanige vrouw. Het is niet het eerste onderzoek, en waarschijnlijk ook niet het laatste, dat de kwalijke gevolgen van stereotypen en de rol die de media daarin speelt, aantoont. Vandaar ook dat ik me meteen afvraag hoeveel van dergelijke onderzoeken er nog nodig zijn voor we met z’n allen de waarheid onder ogen durven zien en tot actie overgaan.

Die waarheid is op zijn minst confronterend. Onze samenleving is doordrenkt van stereotypen die de vrije ontwikkeling van jongens en meisjes belemmert. Niet enkel in sitcoms, maar ook in de reclame, in tijdschriften, in de klas, op de werkvloer, in speelgoedwinkels worden we geconfronteerd met stereotypen. Een recent voorbeeld is de reclamecampagne ‘Moeders Preventiewinkel’ van KBC. In die campagne worden vrouwen als overbezorgde moeders voorgesteld die instaan voor de zorg van het gezin. “Want”, en ik citeer, “niemand is zo bezorgd om uw veiligheid als zij”. Op die manier bevestigt de campagne het klassieke rolpatroon van de ‘zorgende vrouw’ en gaat ze voorbij aan de actieve rol die vrouwen in het bedrijfsleven en de politiek opnemen. Om nog niet te spreken over de discriminatie ten opzichte van alle vaders die even bezorgd zijn over het welzijn van hun kroost, maar waar met geen woord wordt over gerept. Want als we de stereotypen moeten geloven, is een man niet zorgend.

Enkel door deze stereotypen te herkennen, te benoemen en te bestrijden kunnen we ervoor zorgen dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen hun ontwikkelingskansen ten volle kunnen benutten. Vandaar aan iedereen, zowel ouders, leerkrachten, de overheid, de reclamewereld, de media, scenarioschrijvers, de oproep om hierbij een actieve rol te spelen.

Femma geeft alvast het goede voorbeeld. Samen met de partners (Vrouwen Overleg Komitee Viva-svv, De Vrouwenraad, Ella vzw, Rosadoc, çavaria) van het platform ‘Vrij Spel – Kinderen kiezen wel’ gaan we de strijd aan tegen stereotiep speelgoed. Want zoals Delphine Jacobs (in DS 24 september) terecht aangeeft moet speelgoed kinderen de kans bieden om te experimenteren met het volledige spectrum aan mogelijkheden ingegeven door hun verbeelding en creativiteit. Een eerste stap die we daarbij zetten, is speelgoedketens aanspreken op de aanwezigheid van stereotiepe beelden en indelingen van hun winkels.

Jeroen Lievens, beleidsmedewerker Femma

Reageer