Gelijke kansen voor vrouwen: we hebben alle mannen en vrouwen heel hard nodig om samen te werken aan een gelijkwaardige toekomst

{$items.title}
Brussel 8 juni 2015 - Maandag nodigen vrijwillig(st)ers en medewerkers van Internationaal Comité, Femma en Femma Intercultureel politici, overheidsinstellingen, middenveldorganisaties én burgers uit om hun engagement op te nemen in de strijd voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen. Beleidssuggesties voor Beeldvorming&Media, Opvoeding&Onderwijs en Welzijn worden voorgelegd.

De frustratie van vrouwen zit hoog, zoals "Femme de la rue" van Sofie Peeters in 2012 toonde. Maar klagen over disrespect en de - overigens terechte- uitroep "het zou toch niet mogen" is niet voldoende. Dit project wil een stap verder gaan.  Een vijftigtal vrouwen van diverse leeftijden en uit meer dan zeven verschillende culturen ging op zoek naar een oplossing. Wat hebben vrouwen en mannen nodig om het vrouwbeeld en de relatie man-vrouw te verbeteren? Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen mogen er zijn, maar vanaf welk punt wordt ongelijkheid onrechtvaardig?

Een videoclip, uitdagingen en suggesties voor politici, overheidsinstellingen, middenveld en individu zijn het resultaat. De suggesties zijn te consulteren via www.icvzw.be en alles wordt op maandag 8 juni gepresenteerd in het Huis van de Mens, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel. Twee identieke sessies om 14u en om 19u worden georganiseerd om zoveel mogelijk politici, beroepskrachten en burgers te vragen de suggesties te onderschrijven en een individuele engagementsverklaring te ondertekenen.


Sociale druk of individuele keuze?

In de hoofden van velen en in de media heerst de overtuiging dat individuele keuzes ons leven vorm en inhoud geven. Maar wordt niet over het hoofd gezien hoe groot en belangrijk de rol is van de sociale context waarin we leven? Moeders en vaders worden meer dan ooit meegesleurd in de torenhoge verwachtingen van onze prestatiemaatschappij. Zij willen niks liever dan werken én opvoeden én gezond leven, maar het opboksen van enkele mondige burgers tegen de sociale druk blijkt haast onmogelijk.

Individuele verantwoordelijkheid? Zeker. Maar het is tijd dat ook de beeldvormers hun verantwoordelijkheid serieus opnemen. De huisvrouw en huisman, het onderwijspersoneel en de media zijn SAMEN dé opvoeders van onze burgers!

Reacties

Martine Janssens schreef

Het is goed dat Femma stappen onderneemt voor de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, tussen allohctonen en autochtonen!

Wat ik echter nooit begrepen heb, is dat Femma ( toen nog de KAV ) met geen enkel woord gerept heeft over het feit dat vrouwen plots 5 jaar!!! langer moesten werken, nl. van tot je 60 jaar plots tot je 65 jaar! Daar heeft geen haan naar gekraaid! Als dàt geen achteruitgang was, dan weet ik het niet meer!

Iedereen weet toch, dat als mama haar 8 uren gewerkt heeft, er thuis een nieuwe taak op haar wacht en als papa thuis komt...

Er zijn uitzonderingen, maar nog altijd veel te weinig! Volgens mij was dit zeker een gemiste kans om op te komen voor vrouwenrechten!

Mady Janssens schreef

Spijtig dat ik zo laat deze activiteit van ma.8 juni verneem.

Kan ik aansluiten bij een werkgroep om actief meer evenwicht te brengen in onze maatsch.

Reageer