Geen quota, geen vrouwen

{$items.title}

In de academische wereld, de gezondheidszorg en bij werkgeversorganisaties zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in topfuncties. Dat zijn niet toevallig sectoren waar er geen quota zijn.

Om van een vrouwelijke invloed te kunnen spreken, zijn er in bestuursorganen minstens één derde vrouwen nodig. Van een echte pariteit is uiteraard pas sprake bij 50%. De beslissingskloof is het verschil tussen het percentage vrouwen op een welbepaalde functie en de norm van 50%. Als die groter is dan 17% betekent dit dat minder dan een derde vrouwen de functie vervullen. En dat er dus geen sprake is van een vrouwelijke invloed.  Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van CD&V ging na hoe groot de beslissingskloof is in, onder meer ,de rechterlijke en economische wereld, de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheidsadministratie enz.

De resultaten zijn ontluisterend. In zowat alle sectoren zijn de vrouwen sterk ondervertegenwoordigd op beslissingsniveau. Veel vrouwen werken in het onderwijs en in de gezondheidszorg maar aan de universiteiten en hogescholen bedraagt de beslissingkloof respectievelijk 35,7 en 40%.  De directieleden van ziekenhuizen zijn nog voor bijna 80% mannen.

Het feit dat beursgenoteerde ondernemingen quota kregen opgelegd, stuitte op heel wat verzet. Niet te verwonderen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen telt onder zijn algemene vergadering en raad van bestuur slechts zes vrouwen onder hun 82 leden. Bij Unizo, Voka-VEV en de Boerenbond is het niet veel beter gesteld.

Ook het sociaal overleg is nog grotendeels een mannenzaak. In de Nationale Arbeidsraad zitten maar zes vrouwen ( op 53 leden), bij de Groep van Tien slechts twee (op elf). Uitschieter is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waarin acht vrouwen zitting hebben, naast dertien mannen. Dit is evenwel niet toevallig: het decreet over de SERV bepaalt dat hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Quota hebben effect. Dat bewijst de politiek. Het is de sector waar ze het eerst werden ingevoerd en waar vrouwen het best vertegenwoordigd zijn. Over alle politieke niveaus heen zijn er 35,6% vrouwen die een mandaat bekleden.

Bron: De Standaard, 8 maart 2013

Reageer