Geen langer moederschapsverlof zonder langer vaderschapsverlof

{$items.title}

Een ruime meerderheid van de Europarlementsleden heeft zich in Straatsburg uitgesproken voor het behoud van het voorstel om het moederschapsverlof te verlengen tot 20 weken. Ze vragen de onderhandelingen met de lidstaten weer op te starten. Voor Femma kan er evenwel geen langer moederschapsverlof zijn zonder een langer vaderschapsverlof.  Met het Europese voorstel dat 20 weken aan de moeders geeft en slechts 2 weken aan de vaders hebben we het dan ook moeilijk.

Voor Femma is het belangrijk dat we verlofstelsels hebben die èn de ouderlijke zorg garanderen èn gelijk zijn voor mannen en vrouwen. Dat is momenteel niet het geval. En dit veroorzaakt al van in het begin een zorgkloof. Het is overigens ook niet rechtvaardig om vrouwen meer zorgverlof te geven dan mannen.
In het huidige Belgische moederschapsverlof kunnen moeders maximum 14 weken thuis blijven na de bevalling (15 weken - 1 week prenataal). Femma is voorstander van een gegarandeerd postnotaal verlof van 12 weken voor moeders. Van die 12 weken zijn er 8 nodig voor het herstellen van de bevalling . De overige 4 weken zijn dus verplicht zorgverlof. Ook de vaders en meeouders krijgen dit verplicht verlof. En voor hen gaat het ook in vanaf de geboortedatum. Zo is het voor hen een stevige stimulans om al vanaf het begin babyvaardigheden aan te leren. En dat heeft op de lange termijn een sterk effect op de zorg- en huishoudelijke taakverdeling.

Ons voorstel voor een hertekend moeder- en vaderschapsverlof hangt samen met ons pleidooi voor het nieuwe voltijds, voor een emancipatorische kinderopvang en voor een man- en vrouwvriendelijk ouderschapsverlof.  Meer hierover lees je hier.
 

Vraag nu ons volledige dossier 'combinatie arbeid en zorg 2.0' aan

Reageer