Femmavrouwen schrijven voor Femmavrouwen - Vrouwen reflecteren over de wereld

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

De laatste blog met teksten van Femmavrouwen focust op de bredere wereld waarin we leven. De schrijfsters sporen ons aan om ons niet op te sluiten in ons eigen wereldje. Er valt zoveel te beleven en te leren als je je openstelt voor anderen, voor de natuur en cultuur hier en elders in de wereld. Open je ogen, zowel voor het onrecht in de wereld als voor de vele mooie kanten van het leven en samen-leven. Blijf kiezen voor het goede.

Hilde Van Parys schrijft over ‘de grote oorlog’ en legt de link met oorlogen die ook vandaag, elders in de wereld gevoerd worden.

de grote oorlog

het lezen van Hertmans
houdt de oorlog niet tegen
net zomin als
de modder, de striemende regen
over platgewalste, vlaamse velden
de wrede waanzin
woedt en woekert voort
dringt als gifgas doorheen
kieren en spleten
altijd is wel ergens in de wereld
de geest uit de fles
en de duizenden kleine helden
die in de bres
sprongen en zorgden voor verweer
liggen uitgestrooid en uiteengereten
doodstil, lijkbleek
in de aarde neer

de loop-graven
(het woord liep al vooruit
op zijn bestemming)
vormden het eerste kerkhof
verzamelden botten en beenderen
van vriend en vijand
en wij halen honderd jaar later
herinneringen vanonder het stof
herdenken allen die gevallen zijn
het koren en het kaf
met hoeveel angst of moed
voor wie of wat
voor welke eer of vaderland
vragen wij ons vaak af

maar dat houdt de oorlog niet tegen

en ook de nasmaak van brak water,
van zure adem en van hongersnood
de geur van ratten, van geronnen bloed
van kruitdamp, angstzweet
en beschimmeld brood
of het geluid van kogelregen
kanonvuur en mortiergeschut
paniek en stervenskreten

al het verborgen leed
de zielenood
het menselijke falen
de schaamte of de schuld
die opklinken uit die verhalen
en zwaar op het geweten wegen
nu en in het uur van zulke dood

zelfs dat houdt de oorlog niet tegen

Hilde Van Parys


Meer teksten van vrouwen die reflecteren over de wereld.

Je vindt ook een selectie andere teksten van de schrijfwedstrijd via de zingevingspagina.

 

Kijk op de samenleving

Uit de dagboeken van Femmavrouwen blijkt dat hun geluk en zorgen vooral samenhangen met de persoonlijke leefwereld: de partner, (klein)kinderen familie en vrienden; de job en de eigen gezondheid.  Dat wil niet zeggen dat ze op een eiland leven. De meeste vrouwen volgen het nieuws van de dag. Wereldproblemen grijpen hen aan: oorlogen, terreur, de stijgende armoede en ongelijkheid, de opwarming van de aarde en de natuurrampen die er het gevolg van zijn. Ook maatschappelijke kwesties hier  laten hen niet koud: het overkop gaan van bedrijven en de werkloosheid die eruit voortvloeit, stakingen, de opvang van vluchtelingen, het tekort aan opvangplaatsen in de zorg, ziektes, ... Mobiliteit wordt ook vaak expliciet aangehaald als maatschappelijk probleem. Vrouwen ergeren zich aan het teveel aan auto’s, de files, het hectisch verkeer en de onveilige situatie van fietsers en voetgangers. Wat vooral blijft hangen uit de nieuwsberichten is slecht, maar ook goed nieuws waarin ze zich erkennen, dat  verband houdt met hun persoonlijk leven of engagement.

Gedreven door waarden

De dagelijkse aantekeningen in de dagboeken geven onrechtstreeks een inkijk in de persoonlijke waarden van Femmavrouwen. Helemaal bovenaan prijken liefde, vriendschap, engagement en verantwoordelijkheid. Respect en waardering voor heel diverse andere mensen, voor zichzelf, de natuur, materiële dingen, ... scoren ook hoog, evenals rechtvaardigheid en solidariteit. Gedreven door deze waarden leggen veel Femmavrouwen zich toe op zich inleven in anderen, meeleven en helpen. Dat gebeurt vooral in de persoonlijke leefomgeving. Grote maatschappelijke- en wereldproblemen raken Femmavrouwen. Ze zijn verontwaardigd bij zoveel onrecht, voelen bedreiging en angst. Een oproep voor een zinvolle en haalbare collectieve actie krijgt gehoor en opvolging. Veel Femmavrouwen stralen authenticiteit uit: ze doen wat ze zeggen. Niet alleen mooie woorden dus, maar door daden werkelijk van betekenis zijn voor anderen en voor de samenleving.

Tekst:  Chris Goossens

Bron foto

Reageer