Femma zet niet stereotiepe speelgoedwinkels in de bloemetjes

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Femma ijvert  ervoor dat kinderen vrij kunnen kiezen met welk speelgoed ze spelen.  Als lid van het platform Vrij Spel - Kinderen Kiezen Wel voeren we actie tegen de stereotiepe opdeling van speelgoed volgens geslacht. De afgelopen maanden stuurde het platform heel wat mystery shoppers op pad om speelgoedwinkels te screenen. De winkels die speelgoed niet volgens geslacht opdelen, werden deze week in de bloemetjes gezet en ontvingen van ons het label ‘Vrij Spel – Kinderen Kiezen Wel’.

Screening speelgoedwinkels

De mystery shoppers bezochten 48 winkels in Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Op basis van drie vragen, gingen ze na of het speelgoed op een goede manier werd geordend en tentoongesteld:

  1. Wordt het speelgoed gerangschikt volgens thema, activiteit of leeftijd of volgens geslacht?
  2. Zijn er meisjes- of jongenslabels zichtbaar in de winkel of op de website?
  3. Worden er in de winkel of op de website foto’s gebruikt die onrechtstreeks aangeven dat bepaald speelgoed voor de ene, dan wel voor de andere sekse is?

Blauwe en roze wereld

Opvallend tijdens de screening was de opdeling in meisjes- en jongensspeelgoed die nog vaak terugkomt. Mystery shopper Lilith zegt hierover: ‘Onvoorstelbaar hoe sommige speelgoedwinkels aan de ene kant volledig roze zijn en aan de andere kant volledig blauw. Net of er geen andere kleuren in de wereld van kinderen meer bestaan. Als je dan het speelgoed zelf bekijkt, staat het poets- en kookmateriaal bij de roze kant en de bouwspelletjes aan de blauwe kant’.

Niet onschuldig

Die opdeling is helaas niet zo onschuldig. Het duwt meisjes en jongens namelijk al van kleins af aan in hokjes en beperkt hun vrijheid en hun ontwikkelingskansen. Stereotypering ligt mee aan de basis van de huidige ongelijkheden in studiekeuzes, loopbanen en zorgverdeling tussen vrouwen en mannen. Een belangrijke opmerking die het actieplatform van veel mystery shoppers kreeg, is dat ook de producenten een grote verantwoordelijkheid dragen. Zelfs als de speelgoedwinkels hun indeling en reclame aanpassen, blijven de verpakkingen en de afbeeldingen op deze verpakkingen erg stereotiep.

Goede voorbeelden

Deze winkels slaagden wel en ontvingen van ons het label 'Vrij Spel - Kinderen Kiezen Wel'.

Ken je zelf nog goede voorbeelden? Laat het dan zeker weten. Meer info over de actie vind je op Vrij Spel - Kinderen Kiezen Wel

 

Reageer