Femma wil geen beknibbeling op tijdkrediet!

Femma vreest dat nog meer werknemers, vooral vrouwen  ervoor kiezen hun loopbaan te onderbreken of zelfs stop te zetten

Brussel, 14 november 2011. Een van de voorstellen van Elio Di Rupo om de arbeidsmarkt te hervormen (De Morgen, 14 november 2011) is het terugbrengen van het tijdkrediet naar 1 jaar. Hoewel dit nog maar een voorstel is, rinkelt de alarmbel bij Femma. We begrijpen dat we de activeringsgraad van werknemers moeten verhogen om de pensioenen betaalbaar en onze welvaartssamenleving in stand te houden. De economisch moeilijke tijden nopen tot besparingen. Toch vragen wij om niet te beknibbelen op tijdkrediet.

Gratuite uitspraken waarbij tijdkrediet voorgesteld wordt als een extraatje voor werknemers die op wereldreis trekken of die op kosten van de staat rustig uitbollen, sluiten niet aan bij de realiteit. Tijdkrediet is van een niet te onderschatten belang, zowel voor werknemers, werkgevers als de maatschappij.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers zelfs met het bestaan van de huidige verlofstelsels de combinatie arbeid en zorg als problematisch ervaren. Raken we aan tijdkrediet, dan vreest Femma dat nog meer werknemers, vooral vrouwen – ervoor kiezen hun loopbaan (gedeeltelijk) te onderbreken of zelfs stop te zetten. Tijdkrediet is voor jonge ouders of mantelzorgers een essentiële aanvulling op de korte thematische verloven en zorgt ervoor dat ze de band met de arbeidsmarkt behouden.

Ook werkgevers hebben baat bij tijdkrediet. Werknemers die minder stress ervaren door een haalbare combinatie, presteren beter en zijn minder vaak ziek.

Tenslotte biedt het ook voordelen voor de maatschappij. Een samenleving moet ruimte geven om te kunnen zorgen. De vrijwillige verlicht bovendien de druk op de professionele zorgsector en de kinderopvang, die sowieso al met grote tekorten kampen. Geef mensen de mogelijkheid om zorg voor kinderen of ouderen op te nemen, zonder al te veel gevolgen voor hun loopbaan en pensioen.

Femma wil met de actie Goud voor Zorg de problematiek van een goede combinatie tussen arbeid en zorgen aankaarten. Essentieel hierin is vijf jaar tijdkrediet, gelijkgesteld voor elk pensioen. Wij pleiten bovendien voor een transparant plan om verloven en onderbrekingen beter op elkaar af te stemmen. Geen geprivatiseerd verhaal waarbij ieder voor zich spaart, maar een rechtvaardig en solidair systeem zodat alle samenlevingsvormen, bijvoorbeeld ook alleenstaanden, werk en zorg kunnen combineren. Deze verloven moeten ook evenwichtig opgenomen worden door mannen en vrouwen. Meer informatie hierover vind je op http://www.goudvoorzorg.be/

Eva Brumagne, algemeen directeur Femma

Reageer