Femma = warme ‘sociale zekerheid’

{$items.title}

Op 27 oktober 2020 bestaat onze organisatie precies 100 jaar. Een ideale gelegenheid voor enkele fundamentele vragen: Wat betekent Femma voor vrijwilligers en leden? Wat is de impact van Femma op de (lokale) samenleving? Waarom en hoe werkt  Femma aan de toekomst? Een 40-tal lokale Femmagroepen brachten deze kwesties ter sprake in een Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu. De verslagen van deze initiatieven spreken boekdelen.

Ontmoeting, contact en verbinding met andere vrouwen vormen de basis van Femma.

In dit verhaal zoomen we in op het luik ‘betekenis van Femma voor vrijwilligers en leden’. Ontmoeting, contact en verbinding met andere vrouwen vormen de basis van Femma. Daarom sluiten vrouwen aan, geven vrijwilligers het beste van zichzelf, blijven velen lange tijd actief betrokken in Femma. We nemen je mee naar de grote aantrekkings-kracht van vrouwen samen.

De Femmagroep vormt een vertrouwd midden voor de betrokkenen, maar is geen eiland.

Het concept van een lokale Femmagroep ziet er eenvoudig uit. Een groep(je) lokale vrijwilligers organiseert elk jaar een ‘programma’, een gevarieerd aanbod van activiteiten: ontmoetingen en feesten, uitstappen en reizen, sportieve-, culinaire- en creatieve workshops, … Ze nodigen leden en andere geïnteresseerden uit. Daarnaast zijn vrijwilligers vanuit hun Femmagroep ingeschakeld in de lokale gemeenschap, in het ruimere netwerk van verenigingen, organisaties en het gemeentelijk beleid (o.a. de cultuurraad). Deelnemers aan Femma-activiteiten ontmoeten andere vrouwen, leren bij en ‘maken’, genieten van cultuur en ontspanning en doen mee aan initiatieven die de lokale samenleving warmer maken. De Femmagroep vormt een vertrouwd midden voor de betrokkenen, maar is geen eiland.

Die warme ‘sociale zekerheid’ geeft een goed gevoel.

Elke Femma-activiteit biedt de kans op sociaal contact en persoonlijke ontmoeting. Het begint met een persoonlijke uitnodiging om uit je huis te komen, samen te zijn en niet langer alleen of eenzaam.  Er is een warm onthaal, de sfeer is gezellig en er is tijd om met mekaar te praten. Dat lukt vooral goed tijdens reizen, ontmoetingsfeesten en terugkerende activiteiten of ‘clubs’ voor sport, koken, crea, toneel… Zo leer je nieuwe mensen kennen. Door veelvuldige, goeie contacten in Femmaverband ontstaan er vriendschappen. Vrouwen getuigen van ‘mijn beste vriendinnen’, ‘vriendinnen voor het leven’, ‘echte vriendinnen’ en ‘zielsgenoten’ die ze ontmoetten dankzij Femma. Wie bij Femma is maakt deel uit van een sociaal netwerk: connecties die nieuwe bewoners helpen bij hun integratie in de buurt, een vangnet bij vreugde en verdriet, een lokaal netwerk tussen de gezinnen van de Femmavrouwen. Die warme ‘sociale zekerheid’ geeft een goed gevoel. Verschillende vrouwen vertellen heel expliciet over hoe zij door hun (schoon)moeder, buurvrouw, vriendin of kernlid persoonlijk werden aangesproken om lid of vrijwilliger te worden. Niet zelden ervaren ze dat als ‘het mooiste moment uit mijn Femmatijd’.

De verbindende rol die Femma speelt maakt een wereld van verschil in het leven van zoveel individuele vrouwen

De verbindende rol die Femma speelt maakt een wereld van verschil in het leven van zoveel individuele vrouwen en straalt positief af op de lokale gemeenschap. Dankzij Femma vinden er verrassende ontmoetingen plaats, ook met vrouwen waar je spontaan geen contact mee hebt omdat ze van een andere generatie zijn, een totaal andere sociaal-economische of etnisch-culturele achtergrond hebben, … Soms ontstaan hieruit bijzondere vriendschappen met leeftijdsgenoten, met vrouwen met dezelfde hobby of passie, met lotgenoten of met vrouwen met wie het gewoon wonderwel klikt.

Fijne verbinding tussen mensen ontstaat ook bij Femma niet vanzelf.

Fijne verbinding tussen mensen ontstaat ook bij Femma niet vanzelf. Er moet een ruim activiteiten-aanbod zijn zodat mensen mekaar regelmatig weerzien. De sfeer moet ‘goed’ zijn: gastvrij, ontspannend en gezellig. Tot slot spelen verbindende vrijwilligers een cruciale rol. Zij garanderen de context waarin vrouwen volop de kans krijgen om anderen echt te ontmoeten.

100 x dank aan alle vrijwilligers, leden en sympathisanten die bijdragen tot de warme ‘sociale zekerheid’ die Femma biedt!

‘Of we nu zwart of blank zijn, dik of mager, open of timide, rijk of arm, oud of jong, we zijn eerst en vooral vrouw. Onze gemeenschappelijke band inzake de vrouwelijke ervaringswereld is sterker dan welk verschil ook. Het gegeven dat vrouwen ervaringen delen met andere vrouwen heeft zoiets essentieels en fundamenteels in zich. Het lijkt het natuurlijkste wat er in de wereld bestaat. Geef me de steun van enkele goede vriendinnen en ik kan praktisch alles aan!’

Uit Levenswijsheid van vrouwen voor vrouwen. Inspirerende levensverhalen en wijze uitspraken over vriendschap, liefde, geluk, moederschap... . Het boek is geschreven door B.J. Gallagher en werd uitgegeven bij Deltas in 2002.

Foto:  Ook Femma-Eversel organiseerde een Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu

Reacties

Riet Van Cleuvenbergen schreef

proficiat FEMMMA-EVERSEL. Het was een goede en enthousiaste samenkomst. Ik was blij jullie te kunnen begeleiden.

Ellen schreef

Als Femma lesgeefster kan ik deze getuigenissen enkel beamen. Maar er is meer geloof ik. Persoonlijk heb ik mogen ondervinden dat er tijdens sessies/bijeenkomsten over o.a. emoties of leren nee zeggen,...waar gevoelige onderwerpen worden besproken, de leden/vriendinnen elkaar ook op een andere manier leren kennen én zo nog meer waarderen/van elkaar leren. Ook dat is Femma. Groeien door en dankzij elkaar.

Reageer