Femma reageert op de regeringsvorming

{$items.title}

Facias ut dicis!

Brussel, 6 december 2011. Femma is verontwaardigd dat de nieuwe federale regering zo weinig vrouwen aanstelt als minister of staatsecretaris. Nochtans stemde 4 van de 6 partijen vorig jaar in de Kamer vóór de quotawet voor beursgenoteerde bedrijven. Met die wet wil men een beter man-vrouw evenwicht aan de top van bedrijven, meer bepaald de raden van bestuur. De wet kwam er nadat bleek dat sensibiliseren en aanmoedigen niet voldoende was om echte veranderingen teweeg te brengen.

Sinds 2002 gelden ook in de politiek quotawetten of pariteitswetten. Die wetgevende maatregelen hebben als resultaat dat sinds 1994 het aantal vrouwen in de Kamer verdubbeld is.

Wanneer het echter om de echte topfuncties in de politiek gaat - schepenen en burgemeesters op lokaal niveau en ministers en staatssecretarissen op regionaal en federaal niveau - dan zien we dat er van de principes van pariteit en man-vrouw evenwicht bitter weinig overblijft. Ook nu tellen we slechts 5 vrouwelijke ministers op 13 en 1 vrouwelijke staatssecretaris op 6.

'Facias ut dicis' – voer uit wat je zelf predikt - is volgens Femma hier zeker op zijn plaats. Of moeten we ook hier ijveren voor dwingende wetgevende maatregelen?

Tenslotte zien we dat bij de verdeling van de bevoegdheden nergens 'Gelijke Kansen' expliciet benoemd wordt. Een teken aan de wand? We hopen ten stelligste van niet…

Foto: Donaldleclau

Eva Brumagne, algemeen directeur Femma

Reageer