Femma is blij met de quota in raden van bestuur van beursgenoteerde en overheidsbedrijven

{$items.title}

De Kamercommissie Handelsrecht keurt de invoering van quota voor vrouwen in de raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven goed.

Brussel, 2 maart 2011. We zijn erg verheugd met het nieuws dat de Kamercommissie Handelsrecht de invoering van quota voor vrouwen in de raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven gisteren goedkeurde. Het wetsvoorstel kreeg groen licht van CD&V, Groen!, sp.a, cdH, Ecolo en PS. Overheids- en beursgenoteerde bedrijven moeten in de toekomst minstens een derde vrouwen in hun raden van bestuur opnemen.

Inhoud wetsvoorstel
Voor overheidsbedrijven telt het quotum vanaf volgend jaar. Als het niet bereikt is, moet elke volgende benoeming een vrouw zijn tot wanneer dat wel het geval is. Een benoeming die daartegen indruist, is nietig. Grote beursgenoteerde bedrijven krijgen vijf jaar de tijd om zich aan te passen. Vanaf het zesde jaar moeten ze een derde vrouwen in de raad van bestuur tellen. Indien bedrijven vanaf het zevende jaar niet aan het quotum voldoen, moet de eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur samenstellen.

Voor kleinere beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen waarvan minder dan de helft van de aandelen genoteerd zijn, gelden dezelfde maatregelen maar krijgen ze twee jaar langer respijt.

Quota zijn broodnodig
Dat quota broodnodig zijn, bewijst het kleine aandeel vrouwen in de raden van bestuur: minder dan 10 procent van de leden is vrouw. Het bestaan van het glazen plafond is al langer dan vandaag bekend, maar toch slagen bedrijven er niet in om het op eigen houtje te doorbreken. Sensibiliseren, codes, charters, beloftes, vrijblijvende acties leidden tot niets, waardoor quota nu een noodzakelijke stok achter de deur vormen. Enkel op deze manier zullen bedrijven eindelijk aangezet worden tot concrete acties.

In een samenleving waar vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen en actief deelnemen aan de arbeidsmarkt, is het absurd dat topfuncties van bedrijven nog steeds hoofdzakelijk door mannen worden ingevuld. Onderzoek en praktijkvoorbeelden, zoals de Scandinavische landen, bewijzen dat een gender-evenwicht aan de top van bedrijven ook gunstig is voor het functioneren van de bedrijven zelf. Enkel indien een bedrijf gebruik maakt van al het aanwezige menselijke kapitaal, kan het de uitdagingen van de toekomst tegemoet gaan. Bovendien leiden meer vrouwen in de raden van bestuur meer vrouwen in de directiecomités. Het zijn immers de bestuurders die hierover beslissen.

Een 'en-en verhaal'
Uiteraard zijn quota op zich niet voldoende. We ijveren dan ook voor maatregelen die de deelname van alle vrouwen op alle niveaus van de arbeidsmarkt stimuleert. Een evenwichtig combinatiemodel zorgt ervoor dat mannen en vrouwen beiden volwaardige spelers op de arbeidsmarkt en in het gezinsleven worden. Zo pleiten we onder andere voor:

  • gezinsvriendelijke bedrijven;
  • voldoende kwalitatieve gesubsidieerde kinderopvang;
  • thematische verloven op maat van mama’s én papa’s.

We duimen mee opdat de Kamer het wetsvoorstel binnen twee weken goedkeurt. Ondanks de politieke crisis verrichten nog heel wat volksvertegenwoordigers belangrijk werk!

Annemie Janssens, Algemeen Directeur KAV

Meer weten of reageren? Mail naar jeroen.lievens@kav.be

Reageer