Feminisme 2:0

Standpunt Feminisme

Brussel, 30 augustus 2012. Vrouwen willen hun gezinsleven combineren met een interessante baan, zegt VUB-sociologe Ilse Laurijssen in De Morgen (30 augustus). Maar niet alleen vrouwen willen hun gezinsleven combineren met een boeiende baan, ook mannen zijn gebaat met dit ‘en-en-verhaal’. Femma gelooft dat we, mannen en vrouwen, het allemaal kunnen bereiken. Alleen niet nu, niet in deze economie en deze maatschappij.

Het is tijd voor een feminisme 2:0: één dat het huishouden ontsluit voor mannen.

Vanuit de vrouwenbeweging hebben we ons altijd gefocust op een verbetering van de positie van de vrouw. De feministische beweging zorgde voor formele gelijkheid tussen man en vrouw en ontsloot het publieke leven voor de vrouw. De vrouwen veroverden terrein maar een harmonieus verhaal - ‘Ja, ik wil moeder zijn maar ook een boeiende job hebben’- is het nog altijd niet. Vrouwen staan stevig onder druk. Ze willen zorgen, maar niet alleen. Ze willen werken, maar niet op de manier zoals arbeid nu georganiseerd is.

Een werkbare combinatie voor vrouwen is pas mogelijk als ook mannen bouwen aan hun werk-zorgverhaal. Mannen willen dit ook. ‘Van elke mannelijke patiënt die ik verpleegde, hoorde ik ‘ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt’. Ze misten de jeugd van hun kinderen en het gezelschap van hun partner’, schrijft Bronnie Ware, een Australische blogster die jaren in de palliatieve zorg werkte en vorig jaar ‘The top five regrets of the dying’ publiceerde. De verzuchting is er voor veel mannen, maar tussen droom en daad...

Actieve mannen op zogenaamd ‘vrouwelijke’ terreinen. Dat is waar we naartoe moeten. En dat gaat niet vanzelf. Niet in het minst omdat op de zogenaamd ‘mannelijke’ terreinen het geld en de macht te rapen zijn. Het huishouden doen en de kinderen opvoeden zijn nu niet bepaald de meest maatschappelijk gewaardeerde bezigheden. Daarnaast verander je niet zomaar wat tussen de oren zit. Veel mannen groeien nog altijd op met de overtuiging dat hun hoofdtaak in het gezin die van kostwinner is en vrouwen met de idee dat hun hoofdtaak in het gezin zorgverlener is. Neem bijvoorbeeld de jongerenenquête uit Humo. Een kwart van de jonge heren vindt het nog altijd logisch dat mannen minder doen in het huishouden. 80% van de jongens (en 60% van de meisjes) vindt het geen goed idee om verplicht evenveel vrouwen als mannen in het parlement te hebben. Een kwart van de mannen vindt dat je jongens vrijer kan opvoeden als meisjes; 29% meent te weten dat buitenshuis werkende vrouwen minder goede moeders zijn, en 15% zou het ronduit vervelend vinden, mocht hun baas een vrouw zijn…

Een ‘en-en-verhaal’ voor mannen en vrouwen impliceert maatregelen die de heersende evenwichten doen kantelen. Start alvast met het verplichten van het vaderschapsverlof en beloon ouders als ze beiden ouderschapsverlof opnemen. Zo zullen ook mannen de mogelijkheid krijgen om het ‘vrouwelijke’ terrein in te kleuren. En hoeven ze op het einde van hun leven hun vaderlijke afwezigheid niet meer te betreuren…

Riet Ory Adjunct-algemeen directeur Femma

 

Reageer