Ecologisch tuinieren: genieten met respect voor de natuur

{$items.title}

Het principe
Door alle moderne technologie en ontwikkelingen hebben we geleerd om onze omgeving aan te passen aan wat wij ervan verlangen.  Op het vlak van groenteteelt houdt dat in dat we bodem en omgeving gaan manipuleren, bijvoorbeeld door te verwarmen, onze bodem te verrijken ect.  In de ecologische moestuin gaat het er omgekeerd aan toe. Je boekt succes door aanpassing. Je kiest bewust voor planten die geschikt zijn voor de bodem en het klimaat in je tuin. Je teelt je groenten in het goede seizoen. Planten die aangepast zijn aan hun milieu worden immers minder gauw ziek.  Een ecologische siertuin houdt dan ook rekening met de menselijke wensen en behoeften én wil bijdragen aan meer natuur, aan het herstel van het landschap en aan een schoner milieu.

De basisregels

  1. Bodemzorg:  Tuinieren met kunstmest betekent dat je planten direct gaat voeden, zonder oog voor humusopbouw en bodemleven. De kunstmest werkt snel maar is ook snel uitgewerkt. Overschotten verdwijnen in de diepere lagen van de bodem waar ze het grondwater vervuilen. Voor je plant blijft er al heel snel niets meer over; je moet dus opnieuw bemesten.Om de vruchtbaarheid van je bodem ecologisch te onderhouden, zet je het bodemleven organische meststoffen voor. Het bodemleven zet deze om in humus en humus levert het nodige aan je groenten. De voedingsstoffen komen bij een organische bemesting langzaam vrij, net wanneer de planten het nodig hebben. Overschotten blijven in de grond voorradig voor later. Bovendien dragen organische meststoffen op termijn bij tot de nodige structuurverbetering van je tuingrond.
  2. Vruchtwisseling: Groenten van dezelfde plantenfamilie vertonen dezelfde kenmerken. Dat wil zeggen dat ze een gelijkaardige groei en beworteling hebben, dezelfde voedingsstoffen gebruiken en vooral dat ze vaak gevoelig zijn voor gelijkaardige bodemgebonden ziekten en plagen. Als je dus jaar in, jaar uit dezelfde groenten op hetzelfde perceel teelt, kunnen de ziekten en plagen zich heel goed ontwikkelen. Door te werken met vruchtwisseling, kun je dit voorkomen.
  3. Gebruik geen pesticiden: Als een belager uitgroeit tot een plaag die jij te lijf gaat met chemische producten, dan gaan die insecten niet allemaal dood. De sterkste overleven en zorgen voor nakomelingen die heel wat beter bestand zijn tegen dat bestrijdingsproduct. En die tweede generatie insecten tast opnieuw je gewas aan. Je spuit een tweede keer, maar je moet nu meer spuiten voor hetzelfde effect. En weer overleven er een paar enkelingen en die zorgen voor nog sterkere nakomelingen... Zo kweek je plagen, geen groenten.

In de ecologische tuin probeer je zoveel mogelijk problemen te voorkomen, door bodemzorg, door vruchtwisseling en door natuurlijke vijanden te lokken naar je tuin.
De ecologische tuinier denkt op lange termijn. Nu verdragen dat een belager een deeltje van je oogst verorbert, betekent dat je ook toestaat dat zijn natuurlijke vijand zich in jouw tuin zal vestigen.

Meer informatie, cursussen en ontmoetingsmogelijkheden vind je op: www.velt.be
 

Reacties

Jenneke de Zuidt schreef

Ik wil van het voorjaar ook starten met een ecologische moestuin! Nu het voorjaar langzaam aan begint krijg ik zin om te tuinieren - hopelijk heeft mijn eco moestuin succes

Reageer