Diane Van den Abbeele, met haar twee voeten in de kleine én grote wereld

{$items.title}

Over één jaar, op 27 oktober 2020 viert Femma haar 100ste verjaardag. In 1996, toen onze organisatie haar 75-jarig bestaan vierde, was Diane Van den Abbeele pas verkozen tot nationaal voorzitster  (1996-2003) van KAV. Na een rijkgevuld en geëngageerd leven overleed Diane op  18 maart 2018. Veel te vroeg, ze werd net 75.

Femmagroepen organiseerden in aanloop naar de 100ste verjaardag een Praatcafé: Mijn Femma vroeger en nu. Vrijwilligers en leden stonden stil bij de betekenis van Femma in hun persoonlijk leven en in de (lokale) samenleving. Het waren hartverwarmende gesprekken onder het motto:

‘Verjaren is even stilstaan en dan enthousiast verder gaan’.

Een slogan Diane op het lijf geschreven. Ze had hem zelf kunnen uitvinden. Zo’n Praatcafé (en nog zoveel meer) had zij moeten meemaken!

Deze dagen schrijft Femma een beleidsplan 2021-2025. We maken aan de subsidiërende overheid en aan alle interne- en externe betrokkenen duidelijk welk maatschappelijk belangrijk werk we de komende vijf jaar  aanpakken, waarom we dat doen, hoe we dat doen en welke concrete acties we daarvoor opzetten. We wikken en wegen onze woorden en omschrijven de kernbegrippen. De plannen én  tekst moeten immers glashelder zijn.

Deze methode inspireert mij om Diane te typeren aan de hand van de kernbegrippen uit ‘Verjaren is even stilstaan en dan enthousiast verder gaan’. Uiteraard vat ik op deze manier niet het volledige leven(swerk) van Diane, haar totale persoonlijkheid en al haar talenten.  Maar het geeft me wel de gelegenheid om enkele van haar belangrijkste kernkwaliteiten te schetsen.

Verjaren doet  sowieso denken aan mensen samenbrengen en feesten. ‘Mensen samenbrengen en dit in een goede geest, was het levensmotto van Diane’ zegt zus Lydie. Diane hechtte veel belang aan een warm onthaal en aandacht en een woordje voor iedereen. ‘Het meest wezenlijke bij KAV is de persoonlijke aandacht die vrouwen er kunnen krijgen. Ze geven elkaar vriendschap, belangstelling, steun in moeilijke momenten’ zei ze aan Tilly Stuckens van De Standaard bij haar aantreden als nationaal voorzitster. Diane  was een meesteres in ‘mensen zich goed doen voelen’ en mensen met mekaar verbinden. ‘Als onze samenleving op dit moment ergens nood aan heeft, dan is het aan ontmoeting. Wij willen de vereenzaming en de individualisering tegengaan. Wij willen vrouwen bij elkaar brengen, met ons aanbod, met ontmoetingsfeesten, met cursussen, ...’ zei Diane in 2002 in een interview in Kerk&Leven.  Een geboren netwerkster, lang voor het woord was uitgevonden. Haar vriendelijkheid en zin voor humor kwamen daarbij goed van pas; de legendarische  lach en kwinkslag van Diane.

Stilstaan gaat over tijd nemen om na te denken of tijd geven aan wat belangrijk is in het leven. Stilstaan kan ook ‘stilvallen’ betekenen; bewust rust opzoeken in hectische tijden, tijd nemen voor bezinning of gebed.  Dat Diane stil stond bij het leven bewijzen volgende citaten.  ‘Ik erger mij geweldig als er geleuterd wordt over onnozelheden’ vertrouwde ze als  kersvers nationaal voorzitster toe aan Erik Stroobants van Visie.  En in hetzelfde artikel stelt Diane dat ze een gelovige vrouw is die nood heeft aan een eucharistieviering, bezinning en stilte en dat ze zich gedragen voelt door een Geest diep in haar. ‘Het bekeren van vroeger zie ik nu veeleer als een uitstraling van wat je innerlijk beleeft. Waarden waarvoor je leeft wil je toch gaaf houden en doorgeven. Waarden zijn het wezenlijke, de kern van ons leven en onze inzet. Maar ‘zieltjes winnen’ ... dat is voorbij.’  Van zus Lydie hoorden we over Diane haar liefde voor Lourdes. Ze begeleidde vele Lourdesbedevaarten. In de afscheidsviering van Diane in 2018 sprak medevoorzitster Gina Daems een dankwoord namens Femma: ‘Je was voorzitster in een zeer woelige periode van onze organisatie. Het ledenaantal ging sterk dalen tegenover de gloriejaren ’80 en drastisch knippen in het personeelskader werd onvermijdelijk. Er moesten veel moeilijke knopen doorgehakt worden, zoals het samenvoegen van 17 verbonden tot grotere eenheden. Je loodste de organisatie mee door een aantal moeilijke herstructureringen, waar je geregeld ’s nachts wakker van lag’.

Enthousiasme heeft volgens het Nederlands woordenboek synoniemen: bevlogenheid, bezieling, elan, gedrevenheid, geestdrift, uitbundigheid en uitgelatenheid.  Ik herinner me vooral de bezielde, gedreven en inspirerende Diane, die met haar aanstekelijk enthousiasme beweging maakte; een echt ‘bewegingsmens’. Daarover zei Diane op het einde van haar mandaat  in het ledenblad Vrouw&Wereld: ‘Ik was gebeten door de microbe van Cardijn. Enkele van zijn woorden zijn me altijd bijgebleven: ‘Ieder mens is een kind van God’ en ‘Iedere vrouw– en eerst en vooral die met de minste kansen  - moet de mogelijkheid tot ontplooiing krijgen’. Ikzelf en vele anderen hebben de kans gekregen om die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Mijn engagement doet me iedere dag opnieuw geloven in bewegingswerk. Het verplicht je ook om over bepaalde dingen na te denken, wil je beslissingen kunnen nemen die de beweging op het juiste spoor zetten. Je wordt verplicht om bij te blijven in een samenleving die voortdurend evolueert. Je moet als voorzitster meedenken en mee-evolueren, wil je de beweging de goede richting uitsturen. Dat ik daaraan mocht meewerken, heeft me veel voldoening gegeven. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid.’  Dat aanstekelijk enthousiasme was het  ‘geheim wapen’ waarmee Diane vrouwen aan mekaar en aan KAV/Femma bond.  Datzelfde enthousiasme stelde haar in staat bruggen te bouwen tussen mensen en organisaties, moeilijkheden te overwinnen en  steeds moedig, positief en toekomstgericht in het leven te staan.  Wat ons naadloos op het volgende punt brengt.

Verder gaan betekent dat je uitdagingen blijft zien, er een mening over vormt én ze aanpakt (zien-oordelen-handelen van Cardijn is nooit ver weg bij Diane).  Dat je werkt aan de toekomst. Diane stond met haar twee voeten in de kleine én grote wereld. Ze leefde intens samen met familie en vrienden, met haar KAV/Femma-vrouwen van Wichelen ... en heel Vlaanderen en Brussel. Ze kende hun noden en behoeften en trachtte er met ‘haar’ organisatie een antwoord op te bieden.  Met het gekende werk in de lokale afdelingen én maatschappelijke verbeteringen. Maar Diane keek breder:  heel de wereld (en vooral de vrouwen) lag haar nauw aan haar (groot) hart. Zo ijverde ze voor Wereldsolidariteit en haar deelname aan de Wereldvrouwenmars in New York ervaarde ze beslist een van de hoogtepunten van haar mandaat als voorzitster.  Ze was ervan overtuigd dat er altijd werk aan de winkel bleef: ‘Al 75 jaar zetten we ons samen in voor vrouwen-emancipatie. En we zijn nog lang niet van plan onze stoute schoenen uit te trekken!’ stelde Diane in een interview met Libelle naar aanleiding van de 75ste verjaardag van KAV/Femma.  En verder: ‘Trouwens – en nu spreek ik niet als voorzitter van de grootste vrouwenbeweging in ons land, maar heel persoonlijk als Diane Van den Abbeele – ik vind het heel belangrijk dat elk voor zich probeert kwaliteit aan het leven te geven, een meerwaarde geeft aan zijn denken en doen. Met z’n allen rond de tafel gaan zitten is nuttig, maar er is meer. Als meer mensen beseften hoe goed het voelt om je in te zetten voor anderen, zou de wereld er anders uitzien. Bekommernis kan weer warmte brengen in een verkilde samenleving. Het kan prekerig klinken, maar het is zo.  Als we in deze maatschappij van overconsumptie willen overleven, moeten we onze leefwijze veranderen. Niet morgen maar vandaag.’

Zoals ik al aangaf doe ik hiermee geen recht aan de volledige persoon en algemeen voorzitster die Diane was. Zij was en deed zoveel meer. Om nog één ding te noemen: ze was de drijvende kracht achter de ontwikkeling van  KAV/Femma Vrouwenreizen. Wat ik deed was enkele wezenlijke aspecten van 100 Femma  – verjaren, stilstaan, enthousiasme en verder gaan’ ‘illustreren’ aan de hand van de Diane als persoon en algemeen voorzitster.

In dit dank- en eerbetoon aan Diane wil ik meteen alle andere beleidsvrijwilligsters van de voorbije 100 jaar betrekken. Zij maakten KAV/Femma!

Als Diane een wens moest formuleren op de 100ste verjaardag van Femma zou die zo kunnen klinken: 

 

 

 

 

‘Op naar de volgende 100 jaar’

Reacties

Verstuyft Lliane schreef

Heb Diane leren kennen op ons afdeling hier in Ten Ede. Ben er jaren voorzitster geweest en ze kon mensen bewegen zich enthousiast in te zetten voor vrouwen. Toen ik na een zwangerschap in een depressie geraakte, ben ik meegegaan naar Brugge (bezinningsdag). Daar heeft ze me opgebeurd, alleen de manier waarop, kon je zoveel energie geven. Ze was een grote dame in het omgaan met mensen. Bedankt Diane.

Jacqueline Poppe schreef

Een straffe madam, om nooit te vergeten!

robberecht anita schreef

een mens met een hart op de juiste plaats een mens met een goud en warm hart ik denk nog veel aan haar zo een warme mens

Jozef De Coninck schreef

Een dame om nooit te vergeten

Riet Van Cleuvenbergen schreef

Diane ademde KAV, ademde Femma. Ze was fier op haar Cardijninspiratie, op de groeikansen die ze nam en kreeg. En ze liet vele vrouwen groeien. Een herkenbaar en fijn artikel.

Fernande De Block schreef

Ze was vele, vele jaren een van mijn beste vriendinnen. Dank zij haar ben ik als jonge vrouw bij toenmalige KAV beland en samen hebben wij heel wat meegemaakt in de vrouwenbeweging. Haar werkkracht, enthousiasme en warme aandacht voor iedereen maakten van haar " een straffe madam". Kav/Femma heeft zoveel aan haar te danken.

Voor altijd in mijn hart!

Marleen Jaspers schreef

Ik ben nog niet zó heel lang bij de Femma en heb Diane maar 1 keer ontmoet, bij het onthaal van een reiscafé. En ik had het meteen door: "Wauw, wat een Femma-madam!"

majo van ryckeghem schreef

Mooi geschreven artikel-verhaal, Chris! Waardering voor een vrouw, die ik niet gekend heb maar waarin ik de waarden herken waar Femma voor staat en die we zo nodig hebben in deze tijden.

Annemie Meuleman schreef

Warmte, genegenheid, vriendschap, puur, hulpvaardig, steeds bereid, enthousiasme, energiek, geweldige daadkracht... dank je wel, Diane!

Leen Taeckens schreef

Met haar en en een Femma groep naar Rome geweest. Zij groete s’ morgens altijd de dingen met een leuk gedicht en ze stond dan op het balkon van ons hotel. Heerlijk. Dit is een mooie herinnering aan haar. Toffe madam...

Marleen schreef

Ze was mijn favoriete voorzitster … ze kende haar mensen, ook van minder grote afdelingen zoals die van ons. Ze wist je te inspireren en haar enthousiasme straalde onvermijdelijk op anderen af. Ze was er eentje uit de duizend en ben ervan overtuigd dat KAV veel aan haar te danken heeft !!

Veerle Vlasselaer schreef

Lieve Diane, je was een fijne fantastische dame en collega. Je had altijd oog en oor voor iedereen. Je hebt me geïnspireerd in zoveel facetten. Ik ben blij en dankbaar dat ik je mocht kennen, voor altijd in mijn hart.

Gerda Ruttens. schreef

Kris ,gewoon heel mooi gezegd en voor mij heel herkenbaar bij het lezen van jou schrijven komt er zoveel terug zowel mooie als moeilijke momenten .

KAV heeft HEEL VEEL aan haar te danken ,zowel het personeel als de vele vrijwilligers.

Ik zal Diane nooit vergeten.

Bettie Geelen schreef

Dag Gerda, ik zal Diane ook nooit vergeten. Zoals je zegt: ze was er in de mooie en in de moeilijke momenten. Voor vrijwilligers en personeel.

Merci Diane!

Reageer