Deeltijds werken is niet zomaar een kwestie van persoonlijke voorkeur

{$items.title}

Een vrouw verdient op jaarbasis gemiddeld 22% minder dan een man. De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft dus groot. Dat komt onder meer omdat veel meer vrouwen dan mannen deeltijds werken. Ze doen dit om de combinatie arbeid en gezin vlotter te laten verlopen of omdat ze geen voltijds werk vinden of binnenhun eigen job niet voltijds kunnen werken. 'Deeltijds werken is dus niet zomaar een kwestie van persoonlijke voorkeur', stelt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Minder goed betaalde jobs voor vrouwen

Kijken we louter naar de lonen (en dus niet naar andere aspecten zoals deeltijds werk, nationaliteit, gezinssituatie, e.d.m.) dat vrouwen veel meer dan mannen werken in minder goed betaalde jobs.

Eén op vier voltijds werkende vrouwen verdient minder dan 2.250 euro bruto per maand. Bij mannen is dat slechts het geval voor één op zes – een daling voor zowel de vrouwen als de mannen.
'Het gebrek aan perspectieven om een kwaliteitsvolle en goedbetaalde baan te vinden voor vrouwen en het glazen plafond zijn factoren die bijdragen aan de blijvende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op arbeidsmarkt. Het inzetten op de toegang voor vrouwen op kwaliteitsvolle en goedbetaalde banen en op het principe van gelijk loon voor gelijk werk blijft cruciaal', legt Liesbet Stevens uit.

En met een andere nationaliteit is het al helemaal moeilijk

De nationaliteit heeft een beperkte impact op de werkzaamheidsgraad van mannen, maar wel een sterke weerslag voor vrouwen. Vrouwen van buiten de EU hebben maar half zoveel jobkansen als mannen van dezelfde categorie.En  slechts een kwart van de vrouwen en minder dan de helft van de mannen uit niet-EU-landen een baan hebben in België.

Nog een lange weg te gaan dus vooraleer we ook in de praktijk van gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen spreken!

Meer lezen? De link naar het loonkloofrapport vind je hier.

Reageer