De vrouw is (voorlopig) niet de kostwinner

{$items.title}

De vrouw wordt kostwinner! kopt de Standaard. Alvorens de vlaggen en wimpels boven te halen: deze titel moet je met een stevige korrel zout nemen. Ik vermoed dat de onderzoekers van de studie, op basis waarvan De Standaard bericht, deze titel niet als de samenvatting van hun bevindingen beschouwen.
Het artikel start met 'Als een Europese, hoger opgeleide vrouw een lager opgeleide man huwt, zorgt ze soms tot in veertig procent van de gevallen voor het grootste gezinsinkomen. En dat is best revolutionair.'
Tot daar de revolutie, want in het artikel lees je ook dat een hoger opleidingsniveau bij vrouwen vaak niet leidt tot een betere verloning dan mannen die een kortere scholing genoten. En als er kinderen komen, is dat nog steeds een voornamelijk vrouwenaangelegenheid. Jonge vaders nemen stilaan wat vaker ouderschapsverlof op, maar het leeuwendeel ervan is voor rekening van de moeders. Zij gaan vooral deeltijds aan de slag als het gezin uitbreidt.

Zolang vrouwen gemiddeld 9.5 uur per week meer huishoudelijke en zorgtaken vervullen, spreken wij liever niet van een revolutie wat betreft gendergelijkheid.

Laten we de belangrijke studie van Jan Van Bavel en Martin Klesment (KU Leuven) dan ook vooral zien als een hoopgevend signaal wat betreft gendergelijkheid. De revolutie zal voor wat later zijn.

Reacties

Niesten gertie schreef

Beste lezer,

Als je begrijpt hoe een vrouw en man biologisch in elkaar zit , dan zou je ook kunnen aanvaarden dat zorgtaken meer bij een vrouw zijn. Doordat het leven duurder is geworden en meer lux moet men met 2 voltijds gaan werken . Wanneer je als vrouw veel uren besteed aan huishouden, 2 kinderen en een perfecte veel eisende baan , .... ik denk dat dit al eens te veel kan worden... als vrouw kun je niet gaan werken en op tijd de warme maaltijd op tafel. Daardoor wordt van een man verwacht dat hij mee het huishouden doet....

Ik zie op zondag morgen veel mannen in een groep fietsen. Wat doet hun vrouw dan ???????

Reageer