De kracht van vrouwen samen

{$items.title}

Vandaag op 11 november, nationale vrouwendag, staan we stil bij vrouwenrechten. Onder vrouwenrechten verstaan we ook het recht op zelfontplooiing en vrije tijd. Dat onderstrepen we bij Femma. We brengen vrouwen samen en maken hen sterker. We geven hen kostbare tijd om te leren en zich verbonden te voelen met zichzelf en met anderen. Inzetten op groei en veerkracht is de sleutel tot een ‘rijker’ en gevulder leven. Dat is emancipatie. Bijna honderd jaar koesteren we daarbij de aandacht voor die vrouwen die dreigen uit de boot te vallen.

Tijd voor Mij

In het hart van ons bewegingswerk ligt een pracht van een project:Tijd voor Mij.

We gaan op weg met moeders die zich in een socio-economische kwetsbare positie bevinden. In veel gevallen - maar niet altijd - zijn het nieuwkomers of vrouwen met een migratieachtergrond. Ze hebben het financieel moeilijk en lopen het risico hun weg in de samenleving te verliezen. Ze vinden met moeite een haalbaar evenwicht tussen zorgen, werken en vrijetijd. Of het evenwicht is helemaal zoek door werkloosheid en gebrek aan sociale contacten.

Samen met partnerorganisaties die deze kwetsbare vrouwen bereiken (OCMW’s, buurtwerkingen, asielcentra, gevangenissen…), organiseren we activiteiten die hen empoweren. Het zijn vaak interactieve crea-workshops maar er staan ook activiteiten op het programma die gericht zijn op zelfredzaamheid of zelfzorg.

Coaches met een hart voor de meest kwetsbaren begeleiden de workshops. Ze combineren drie unieke talenten: ze zijn creatief, didactisch onderlegd en ze kunnen mensen verbinden. Voor dat laatste hebben ze veel aandacht. Het vormen van een veilige groep waarin elke deelneemster vanuit haar eigenheid haar plekje vindt.

We geven het woord aan Sabine, Nancy, Barbara, Gert, Evy, Karin, Sissi en Amandine. Ze getuigen met passie over de onbetaalbare impact die ze realiseren op de persoonlijke ontwikkeling, de eigenwaarde, de veerkracht en de maatschappelijke participatie van hun deelneemsters.

Dankzij de workshops leren vrouwen hun grenzen verleggen en zich persoonlijk te ontwikkelen. Hun zelfredzaamheid groeit en ze staan steviger met beide voeten in de samenleving.

‘Ik gaf een jonge vrouw wat me-time door haar huilende baby in een draagdoek bij mij te houden. De Afrikaanse vrouwen brachten de volgende les ook hun draagdoek mee en leerden elkaar hoe die te dragen.’

‘In een groep verbonden aan een woonwagenpark kwamen plots vijf vrouwen niet meer opdagen. Bleek dat ze werk gevonden hadden! Nu zijn ze minder financieel afhankelijk én hun kinderen gaan meer naar school. ‘

‘Ik sneed het thema zelfzorg aan toen ik zag dat een deelneemster verdriet had en het niet kon verwoorden. Ik polste wekelijks hoe het met haar ging. Stilaan evolueerde ze en ze bedankte me hartelijk voor de steun. Hiervoor doe ik dit werk!’

‘Een oude Indische vrouw die zich via de taal niet kan uitdrukken toont haar dankbaarheid door mij even over de arm te strijken.’

Het zijn kleine dingen die mensen doen groeien. Bijvoorbeeld een stapje vooruit in een creatief project of het overwinnen van faalangst. Dat vergroot de eigenwaarde. Het zet vrouwen in hun kracht, ze kunnen de wereld aan.

‘Vrouwen in de gevangenis mogen hun gevoelens niet tonen, elkaar niet vastpakken of knuffelen. Tijdens de workshop ‘vrouwelijk schoon’ genieten ze ervan om elkaar te masseren en te maquilleren. Wat een aanraking met een mens doet!’

‘Een vrouw uit een woonwagenpark besefte plots dat ze wel degelijk het recht had tijd te nemen voor haarzelf. Ze pakte een projectje aan en verkocht spulletjes op een rommelmarkt. Door het contact met de plaatselijke bevolking verdwenen de vooroordelen over de zigeunervrouw.’

‘Wanneer ik een vrouw schmink, zingen de anderen in koor ‘O, wat ben je mooi!’.’

‘Soms heb je vrouwen die achter de naaimachine aan het wenen zijn, ze zijn heel eenzaam. In de veiligheid van de groep mogen ze zich kwetsbaar opstellen.’

Veerkracht, dat is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat verder dan terugveren naar rust, maar ook om doorgroeien.

‘Een vrouw in de gevangenis die haar schoenen niet durft uitdoen bij een voetmassage, deed een ingrijpend verhaal over hoe ze ooit haar voeten verbrandde en kreeg troost van de groep.’

‘De kwetsbare mama’s spreken zelden over hun financiële problemen, maar die zijn er wel.  Een vrouw smeerde zich in met de vaseline die op tafel stond. Zij kon zich geen verzorgingsproducten  veroorloven.’

‘Een vrouw die na vijf jaar terug verenigd werd met haar jonge kinderen was heel gelukkig maar ook angstig voor wat haar en de kinderen te wachten stond. Ze vond een luisterend oor binnen de groep en dat deed haar deugd.’

Het is belangrijk dat vrouwen in kwetsbare situaties uit hun isolement komen ook al is dit niet evident. Maatschappelijke participatie, je deel weten van een groter geheel en van tel zijn, dat geeft je vleugels.

‘De vrouwen maakten knuffels voor een goed doel en schonken die aan het centrum voor algemeen welzijn. Ze waren super fier dat ze ook iets konden doen voor anderen die het moeilijk hadden.’

‘De meeste kwetsbare mama’s waar we mee werken leven nogal geïsoleerd. Ze hebben een klein sociaal netwerk en komen weinig buiten. Tijd voor Mij daagt hen daartoe uit.’

‘Eén van de vrouwen van de zigeunergroep maakt nu voor de cultuurraad het verslag van de werking en vertegenwoordigt de werking in de gemeente. Ze draagt effectief bij tot haar gemeenschap.’

‘Mijn groep verzorgde de tafelversiering voor een groot lokaal evenement. Dat vonden ze super om te doen!’

Steun dit bijzondere project!

Tijd voor Mij is actief in heel Vlaanderen en geeft jaarlijks  500 workshops aan mama’s die tegen armoede en isolatie vechten.  We zouden graag nog meer vrouwen die broodnodige energieboost willen geven. Jouw steun maakt dit mogelijk.

Ons budget besteden we aan het opleiden van goede coaches, didactische tools, aankleden van locaties en de nodige hulpmiddelen. Met jouw hulp kunnen we dit maatschappelijk project nog sterker maken. Alvast dank daarvoor!

 

 

Reageer