De dertigurenweek van… Brenda Deny

{$items.title}

‘Ik hoef het niet allemaal meer tussen de soep en de patatten te doen’

Dit jaar krijgen alle medewerkers van Femma de mogelijkheid om dertig uur per week te werken voor een voltijds salaris. Zo hoopt Femma haar medewerkers wekelijks voldoende tijd te geven om zorgtaken zonder stress te combineren met werk én de dingen waar ze echt blij van worden. De effecten van het minder werken worden onderzocht door de VUB en Kind&Samenleving.  De resultaten van het onderzoek zullen we delen met de maatschappij en beleidsmakers.

In ons magazine vind je elke maand de bevindingen van een experimenterende Femma-collega.

Brenda
  • Werkt als communicatiemedewerker bij Femma
  • Mama van Arne (24) en Brecht (21)
  • Mantelzorger van Arne die wat extra zorg nodig heeft door zijn autismespectrumstoornis
  • Getrouwd met Luc
  • Krijgt energie van wandelen in zuivere lucht, een stad verkennen, inspirerende boeken lezen en van voldoende lege plekken in haar agenda

Ik koos voor vier werkdagen van zeveneneenhalf uur. Daardoor ben ik nu elke vrijdag vrij.  Dat vond ik voor mij het meest interessant omdat mijn kinderen al groot zijn. Zo creëer ik een blok in mijn week die ik afwisselend benut voor mezelf en voor specifieke zorgtaken.

De afgelopen twee jaar heb ik mijn oudste zoon intensief begeleid bij zijn vervolgopleiding na het buitengewoon onderwijs. Ik zat twee avonden in de week naast hem in de klas om aantekeningen voor hem te maken en hem goed te begeleiden bij examens. Dit jaar zou ik hem graag willen ondersteunen in het uitbouwen van een sociaal netwerk.

Ik heb de tijd genomen om goed na te denken over de verschillende domeinen van mijn leven en wat ik daarbinnen wil bereiken. Naast de begeleiding van mijn oudste zoon zou ik ook graag een cursus psychologie willen volgen via afstandsonderwijs.

Daarnaast gaan we dit jaar verbouwen en heb ik een bejaarde moeder die weliswaar nog geen zorg nodig heeft, maar het wel fijn vindt als ik haar regelmatig gezelschap houd. Dit alles moet niet op die ene vrije dag in de week. Maar het geeft een goed gevoel om nu meer ruimte te hebben voor de dingen die ik voorheen altijd tussen de soep en de patatten moest doen. Het feit dat ik me minder moet haasten en meer tijdsblokken vrij heb, brengt rust en focus in mijn leven.

Meer getuigenissen en informatie over de 30 urenweek?  Heel wat leesvoer op www.gerichtopevenwicht.be

Reageer