Combineren in je eentje: schipperen tussen tijd en geld

{$items.title}

‘Werk en gezin combineren in je eentje’, betekende voor mij continu schipperen tussen tijd en geld’, zegt Katrien. Katrien was 10 jaar lang een alleenstaande moeder en getuigt daarover in onze glossy .
‘Ik dacht er nooit aan om thuis te blijven. Mijn kinderen komen wel op de eerste plaats. Zij moeten gelukkig zijn. Maar ik wilde ook graag werken en een loopbaan uitbouwen. En dat werd me niet echt makkelijk gemaakt. Ik botste tegen veel muren. Verlofstelsels waren om financiële redenen niet haalbaar. Thuiswerk was – hoewel perfect mogelijk- vaak onbespreekbaar en schoolvakanties moeilijk overbrugbaar. Vergaderingen worden op onmogelijke uren gepland, lessenroosters te laat in elkaar gepuzzeld en extra werk niet vermeld. Met deeltijds werken kom je er niet en bouw je geen loopbaan op. Maar het huidige voltijds is niet haalbaar. Er is nog veel werk aan de winkel.’

Reageer