Breien en verbinden

{$items.title}

Wanneer haar dochter een chemokuur ondergaat, zit Femmalid Geva aan haar ziekenhuisbed. Daar ontdekt ze, eenvoudigweg bij het breien, de kracht van verbinden. Door de ritmische handelingen lukt het om de zinnen te verzetten en te reflecteren op de rol van vrouwen wereldwijd. Het geeft haar kracht, moed en troost.

Geva: ‘Op 27 juni 2008 verneemt Elke, mijn dochter, dat ze borstkanker heeft. Haar weg naar het onbekende begint. Ik ben bij haar tijdens de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde chemo. Elke slaapt tijdens deze kuur. Ik probeer een boek te lezen. Dat lukt me
niet. Ik kan me hierop onmogelijk concentreren.
Van een vriendin krijg ik wol en ik begin te breien, altijd rechts, steeds herhalend.’

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN
INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Ik denk aan onze lange sjaal op de Wereldvrouwendag 2000 als teken van verbondenheid en wereldwijd verzet.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN
INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Als vanzelf voel ik me verbonden met vrouwen wereldwijd.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Met de slachtoffers in Gaza, met de verkrachte vrouwen in Congo ...

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Ik put uit collectieve herinneringen.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

‘De weg van Inanna’ passeert. Het eerste geschrift op kleitabletten. Een weg naar de onderwereld, naar het onbekende. Een verhaal voorbij de leegte, waar het donker is bezocht. Een maanmythe - Inanna als godin van LEVEN

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Penelope weefde wachtend op haar partner.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

De Citoyennes Tricoteuses in Parijs en hun politieke handelen.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

De Magrebijnse vrouwen en hun prachtig geweven tapijten. Elk tapijt vertelt een verhaal van LEVEN.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

De Arpillera-vrouwen in Chili. Op hun zelfgeborduurde rokken lezen we boodschappen vol protest, zoals de namen van geliefde vermisten.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Visionaire denksters van toen - nu - en straks.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Boeken van Patricia De Martelaere flitsen door mijn hoofd. In Het verlangen naar ontroostbaarheid schrijft ze ‘wat de schrijver zou willen is zwijgen, maar dan in woorden.’
‘Taoïsme, de weg om niet te volgen.’

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Hannah Arendt heeft het over ‘tussen zijn’ en ‘waar twijfel bewoont wordt’. Over ‘telkens weer geboren worden.’
‘We kunnen alleen onszelf kennen als we bereid zijn de ANDERE te leren kennen.’
‘De publieke ruimte bestaat niet op zichzelf, maar komt tot stand wanneer mensen met elkaar in contacttreden.’

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Azar Nafisi uit Iran spreekt over ‘de kracht van saamhorigheid in de dromen, in de vreugde, in het verdriet, in het streven, in de illusies, in de hoop, in de vrees. De saamhorigheid die de hele wereld verbindt, de doden met de levenden en de levenden met de ongeborenen.’

INSTEKEN -OMSLAAN -AFHALEN

Abena Busia uit Ghana schrijft in haar bundel ‘de niet aflatende vrijheidsstrijd’ = ‘wij hebben dat vuur in ons van sterke vrouwen wiens geesten zo boos zijn dat wij schoonheid in het leven kunnen lachen.’

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Rosi Braidotti heeft het over een verlangen dat alomvattend is zonder een verlangen tot inbezitneming.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Martha Nussbaum laat zien hoe kwetsbaar en tegenstrijdig het goede is. Ze heeft het over gelijkwaardigheid en niet oordelen.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Voor Irigaray is het moeder-dochter-beeld bron van inspiratie.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Verbondenheid wordt echt tastbaar over TIJD en RUIMTE heen.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Dit geeft me kracht en moed, ook troost.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

Het gaat om het wezen in mij dat LEVEN wil, leven ten volle voor alle mensen.

INSTEKEN - OMSLAAN - AFHALEN

De kracht van verbinding met vrouwen wereldwijd, met visionaire denksters van
toen - nu - en straks heb ik te danken aan de jarenlange inspiratie en ervaring bij de vrouwenbeweging VESTA (Vrouwen Ecclesia Spiritualiteit Tussen Amazones)
Vesta is aangesloten bij WERELDVROUWEN.

Ik krijg net het bericht binnen dat vzw WERELDVROUWEN een fusie aangaat met FEMMA. Dit wordt volgens mij een PRACHTIG NIEUW VROUWENVERHAAL. Wereldvrouwen telt meer dan 20 nationaliteiten.  Femma bestaat 100 jaar en heeft duizenden leden.  Samen kunnen ze een spiegel zijn van de samenleving in de 21e eeuw.  Wat een  bijzonder hoopvolle uitdaging in tijden van ongelooflijke verrechtsing, ook in Vlaanderen !

In Tervuren, de plek waar ik woon, geniet ik van de rijkdom van verschillende culturen en van gekleurde vriendschappen in de beweging ‘Ubuntu Intercultureel Tervuren’(goede samenwerking met Femma Tervuren/ sluit aan bij Wereldvrouwen)

Het samenkomen en verbinden van de verschillende vrouwenbewegingen voelt echt goed.
Dit hoort bij mijn verhaal ‘breien en verbinden’

‘Vriendinnen’ als werkwoord.

INSTEKEN -  OMSLAAN - AFHALEN

Reageer