Breed draagvlak voor verplicht en uitgebreid vaderschapsverlof!

{$items.title}

Er is een breed draagvlak voor het verplichten en uitbreiden van het vaderschapsverlof. Dat blijkt uit een enquête van de Gezinsbond die werd ingevuld door iets meer dan 6.000 ouders van jonge kinderen. De enquête legt een grote ontevredenheid bloot over het moeder- en vaderschaps/mee-ouderverlof.

Te kort

Ouders geven aan dat zowel het moederschaps- als het vaderschapsverlof te kort is, en dat de uitkeringen ervoor ‘net voldoende’ of ‘te laag’ zijn. Een grote meerderheid (drie kwart) is voorstander van een gehele of gedeeltelijke verplichting van het vaderschapsverlof.

Ons voorstel

Bij Femma hebben we een voorstel voor nieuwe ‘kindverloven’. Drie principes vinden we hierbij belangrijk:
• de noden van jonge kinderen
• de gelijke behandeling van moeders en vaders/mee-ouders
• een voldoende hoge uitkering zodat de verloven ook haalbaar zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Hier kan je ons voorstel vinden.
Symbolisch zou de regering-Michel al kunnen starten met een verplichting van het vaderschapsverlof. Hier is een groot draagvlak voor, blijkt nogmaals uit de enquête. De verplichting kost niets. Als samenleving geven we dan het belangrijke signaal dat ‘vaderen’ even belangrijk is als ‘moederen’. Enkele dagen voor vaderdag zou dit een geweldige cadeau zijn voor vele vaders èn moeders!

Reageer