Bloemen én structurele maatregelen

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Zaterdag 23 juni is de langste dag van het jaar.  Deze dag werd uitgekozen voor ‘de dag van de mantelzorg’ want voor mantelzorg  is elke dag een lange dag.  Mantelzorg stopt nooit. Deze dag vestigt de aandacht op de betekenis van mantelzorg voor gebruikers en voor de samenleving.  Vooreerst is het een prima gelegenheid om alle mantelzorgers expliciet te danken en in de bloemen te zetten. Maar er moet meer gebeuren.

Mantelzorg biedt immers een broodnodige aanvulling op het professioneel zorgaanbod, nu en in de toekomst. De maatschappelijke context waarin mantelzorgers werken is zeker voor verbetering vatbaar. Ook dat is voor Femma stof voor ‘de dag van de mantelzorg’.

Mantelzorgers helpen en ondersteunen andere mensen die zorg nodig hebben in hun dagelijks leven. De mantelzorger doet vrijwilligerswerk t.a.v. één of meerdere personen met wie hij een sociale en emotionele band heeft bijv. familie, buur, vriend of kennis. De gebruikers zijn hoofdzakelijk zieken, ouderen en mensen met een beperking. De mantelzorger verricht uiteenlopende taken o.a. boodschappen doen, koken, vervoer, begeleiding naar allerlei diensten, administratief werk, lichamelijke verzorging, gezelschap houden, ...

Er wordt enorm veel vrijwillig gezorgd voor mekaar. Dit werk gebeurt na(ast) en vaak in samenwerking met de professionele (thuis)zorgdiensten. Vooral vrouwen, maar ook mannen zijn er voor in de weer. We zien dat vooral mensen die niet (meer) buitenshuis werken een belangrijk deel van hun tijd vullen met zorgen voor anderen. Omdat ze er zelf voor kiezen en/of gedwongen door de omstandigheden bijv. voorlopig is er geen plaats vrij in een aangepaste instelling, de andere betrokkenen moeten naar hun werk,...

Femma bedankt alle mantelzorgers voor hun engagement.

Deze inzet verbetert de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben en ‘verwarmt’ de samenleving. Femma drukt mantelzorgers op het hart om ook goed voor zichzelf te zorgen. Dat is trouwens een voorwaarde om er echt te kunnen zijn voor anderen. Niet tot het uiterste gaan, hulp inroepen, praten o.a. met andere mantelzorgers, regelmatig rust en ontspanning nemen.  Samana, vereniging voor mantelzorgers en gebruikers, heeft op dat vlak veel te bieden. Lokale Femmagroepen  (link) zijn ook plekken waar vrouwen mekaar vinden, zorgen delen, mekaar steunen en helpen. De activiteiten bieden alleszins ontmoeting en ontspanning. Mogelijke momenten van me-time die energie geeft.

Maar de mantelzorgers bedanken, volstaat niet.

Professor Ouderenzorg Anja Declercq (KU Leuven) vertelde aan De Standaard dat het aanbod van mantelzorgers vermindert. Niet omdat we minder bereid zijn om mantelzorg te geven, wel omdat het steeds moeilijker wordt om het te combineren met een job. We werken langer met steeds meer flexibele uren, waardoor het moeilijker wordt om afspraken rond mantelzorg te maken. 

Femma blijft daarom sleutelen aan de samenleving zelf.

We gaan voor evenwichtige en kwaliteitsvolle combinatie van arbeid en zorg voor vrouwen en mannen. Daar wordt iedereen, jong en oud, beter van. Zo  ijveren we voor kortere werkweken die voor iedereen haalbaar zijn èn een deftig loon opleveren.  We ijveren tevens voor een degelijk vergoed mantelzorgverlof dat werkende mantelzorgers flexibel kunnen opnemen en hen tijdelijk extra lucht kan bieden.

Het ACV stelt naar aanleiding van de dag van de mantelzorg voor om alvast het bedrag van de Vlaamse aanmoedigingspremies te verdubbelen voor mensen die een zorgverlof willen opnemen. Zo wordt het voor veel mensen financieel haalbaarder om te zorgen.  En zetten we alvast een stap vooruit richting zorgende samenleving.


Tip: bezoek  www.expertisepuntmantelzorg.be, het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg. Mantelzorgers, professionals en beleidsverantwoordelijken  vinden er inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen over mantelzorg in Vlaanderen.

Foto:  Shutterstock

Reageer