België één plaatsje vooruit in Global Gender Gap Report

Economische en politieke positie van vrouwen kan fors beter

Brussel, 25 oktober 2013. Ons land stijgt van plaats 12 naar plaats 11 in het Global Gender Gap Report 2013 van het World Economic Forum (WEF). Vooral politiek en economisch valt er voor vrouwen bij ons nog een weg te gaan. In IJsland, Finland en Noorwegen is de gelijkheid tussen man en vrouw het grootst. Globaal genomen gaat het proces om tot gelijkheid te komen tussen mannen en vrouwen te traag, zegt het WEF.

Het WEF meet al sinds 2006 jaarlijks de genderkloof bij 136 landen op vier criteria: politiek, economisch, onderwijs en gezondheid. ‘Landen kunnen maar pas competitief en welvarend zijn als zowel mannelijk als vrouwelijk talent benut wordt’, luidt de achterliggende motivatie voor het jaarlijks onderzoeken van de genderkloof. Het rapport wil door het zichtbaar maken van rolmodellen – landen die het in hun regio of inkomensgroep goed doen- landen die het minder goed doen, aansporen om werk te maken van meer gendergelijkheid.

De top tien wordt (alweer) gedomineerd door Noord-Europa: IJsland (1), Finland (2), Noorwegen (3), Zweden (4), Ierland (6), Denemarken (8) en Zwitserland (9). Nog in de top tien: De Filippijnen, Nieuw Zeeland en Nicaragua. Helemaal onderaan staan Tsjaad, Pakistan en Jemen.

Ons land valt net uit de top 10. België doet het uitstekend in onderwijs en gezondheid maar op politiek en economisch vlak is er nog een weg te gaan. Vrouwen verdienen minder dan mannen (de loonkloof), werken meer in deeltijds en maken minder carrière. En ook in de politiek kan het fors beter, zowel in vertegenwoordigende als in uitvoerende posities.

Met het oog op de verkiezingen van 2014 zet Femma volop in op een grote maatschappelijke uitdaging: de combinatie van werken en zorgen. Het moet voor werknemers, mannen en vrouwen, makkelijker worden om arbeid en zorg te combineren. Pas als onze beleidsmakers deze uitdaging als een prioriteit stellen en er een lange termijnvisie voor ontwikkelen, kan ons land de economische genderkloof dichten. In februari krijgen de beleidsmakers ter inspiratie alvast de Femma-visie. Met betrekking tot het dichten van de politieke kloof kunnen er ook nog heel wat stappen gezet worden. Femma is voorstander van de invoering van het ritsprincipe over de gehele kieslijst en vindt dat de helft van de uitvoerende mandaten naar vrouwen moet gaan.

Voor meer info: Algemeen directeur Eva Brumagne, 0485 82 72 93

Reageer