Analyse partijprogramma's: Vlaams Belang

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch. Eerder waren CD&V, Groen, N-VA ,PVDA en sp.a aan de beurt. Tenslotte bekijken we het programma van Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

De programmapunten van Vlaams Belang inzake combinatie en arbeid luiden:

  • Voor het Vlaams Belang moet elke Vlaming in overeenstemming met zijn behoeften een beroep kunnen doen op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg en dit zonder lange wachtlijsten. Hierbij is de uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid essentieel, met voldoende waarborgen voor de continuïteit tussen preventie, thuiszorg, eerstelijnszorg en residentiële zorg.
  • Er moet meer worden ingezet op thuiszorg. Zo raken de lasten billijker verspreid over de verschillende wachtlijsten. Een hefboom is de uitbreiding van het persoonsgebonden budget (PGB). Aanvullend is een zorgvoucher of -cheque denkbaar, waarbij de aanvrager recht heeft op hetzij dagopvang, hetzij dag- en nachtopvang. De overheid garandeert dan de subsidiëringvan de voorzieningen. Wanneer mensen zich minder zorgen moeten maken over tijdelijke bijstand en noodopvang, zullen zij bereid zijn om de zorg voor een familielid langer op zich te nemen.
  • Een ouder, man of vrouw, die ervoor kiest om thuis een zorgende taak op te nemen, mag daarvoor niet financieel afgestraft worden. De invoering van een opvoedersloon, een uitkering voor de thuiswerkende ouder met behoud van verworven sociale zekerheidsrechten, biedt de vrije keuze om thuis of buitenshuis te werken.
  • Vlaams Belang pleit voor een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang.

Het volledige programma van Vlaams Belang kan je hier lezen.

 

Reacties

Femma zingeving Vlaams-Brabant en Brussel schreef

Proficiat met jullie voorstelling van de partijprogramma's.

Hier een suggestie om ALLE partijprogramma's makkelijk te vinden.

i.p.v. de vermelding "partijprogramma", beter "programma's van alle partijen".

Nu lijkt het alsof enkel het programma van "Vlaams Belang" weergegeven wordt, en is het zoeken naar de "andere partijen".

Reageer