Analyse partijprogramma's: PVDA

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch. Eerder waren CD&V,Groen, N-VA en Open Vld aan de beurt. Vandaag bekijken we het programma van PVDA. Daarna volgen nog de programma's van sp.a en Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

PVDA pleit voor: 

  • We streven ernaar dat er een arbeidstijdverkorting per week komt, met loonbehoud, zonder verhoging van het werkritme en met bijkomende aanwervingen.
  • In de combinatie arbeid-gezin zijn twee elementen te distilleren: we vinden dat iedereen recht heeft op vast, volwaardig, voltijds werk en dat werk en gezin combineerbaar moeten zijn.
  • We moeten maatregelen nemen zodat vrouwen niet langer het leeuwendeel van de huishoudelijke taken, de opvoedingstaken van de kinderen en de zorg voor de oude, zieke ouders moeten dragen. We denken hier aan extra opvangplaatsen voor kinderen in de publieke sector volgens het principe 1 kind = 1 plaats.
  • Uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen en wel tot 1 jaar, met een exclusief verplicht gereserveerd deel van 30 dagen voor mannen om zo de verdeling van de gezinstaken te bevorderen van bij de geboorte.
  • Veel gezinnen hebben huishoudelijke hulp nodig, vandaar het grote succes van de dienstencheques. In plaats van dat systeem in privéhanden te laten, met slechte statuten voor de werknemers tot gevolg, opteren we hier voor een publieke dienstverlening die zorgt voor betaalbare diensten en correcte statuten.
  • In plaats van te besparen in de zorgsector, moet er sterk worden in geïnvesteerd, zodat ouderen, zieken en gehandicapten de zorg krijgen die ze verdienen, en niet meer totaal ten laste van de familiale solidariteit vallen.
  • We moeten werk maken van een genderneutraal pensioenstelsel. In eerste instantie streven we ernaar dat vrouwen volwaardige loopbanen kunnen uitbouwen. In tweede instantie verdedigen we het behoud van alle gelijkstellingen van voor 2011: de gelijkstelling voor de derde periode werkloosheid, voor het brugpensioen voor 60 jaar, en ook voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking. En we pleiten voor de uitbreiding van sommige gelijkstellingen. Zo moet het aanvangspensioen naar omhoog door de gelijkgestelde periodes uit te breiden met bonusjaren voor bijvoorbeeld nachtarbeid.
  • We willen een strikte controle op de uitvoering van cao 25 over Gelijke Beloning. De meting van de loonkloof moet jaarlijks herhaald worden en ze moet het uitgangspunt vormen van een beleid dat de oorzaken van de loonkloof wegwerkt. We ijveren voor positieve actieplannen en een genderneutrale functieclassificatie.

Het volledige verkiezingsprogramma van PVDA lees je hier.

 

Reageer