Analyse partijprogramma's: CD&V

<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch en beginnen met CD&V. De komende dagen lees je ook de programma’s van  Groen,  N-VA, Open-Vld, sp.a, PVDA en Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

CD&V pleit voor:

 • Kinderopvang als een betaalbare, kwaliteitsvolle en rechtstreeks toegankelijke dienstverlening voor elk kind.
 • Versterken en duurzaam maken van buitenschoolse kinderopvang.
 • Bedrijven aanmoedigen om in de schoolvakanties kinderopvang aan te bieden voor kinderen tot 12 jaar.
 • De dienstencheques als een onontbeerlijk instrument blijven voor de ondersteuning van (jonge) gezinnen en senioren.  De toenemende populariteit van het systeem doet de uitgaven toenemen. CD&V wil vermijden dat die evolutie de dienstencheque de das omdoet.
 • Faciliteren van flexibele arbeidsvormen zoals telewerken, vierdaagse werkweek zonder arbeidsduurvermindering, glijdende arbeidstijden … 
 • Flexibele werkvormen voor oudere werknemers die de combinatie werken en gezin vergemakkelijken. Veel (jonge) senioren staan mee in voor de opvang van kleinkinderen of voor de zorg voor hun ouders. De positie van oudere werknemers verbeteren we door meer leeftijdsgebonden arbeidsprocessen.
 • Rustpauzes doorheen de loopbaan zijn belangrijk om langer werken haalbaar te maken, maar die rustpauzes mogen niet leiden tot een inkorting van de effectief gewerkte loopbaan. Er is ook nood aan een vereenvoudiging van de verlofstelsels. Het vormen van één statuut moet gepaard gaan met het wegwerken van het onderscheid tussen de hoogte van premies en de duurtijd ervan in privé-ondernemingen, in de social profit, en bij de publieke overheid. De arbeids- en sociale zekerheidsvoorwaarden van de verschillende groepen moeten naar elkaar toe groeien. De niet-objectiveerbare verschillen laten we uitdoven.
 • De mogelijkheid om ouderschapsverlof met 1/10de op te nemen invoeren.
 • Gelijkstellingen in de pensioenopbouw helpen ook om langere effectieve loopbanen te bereiken. We willen wél de periodes van werkonderbreking in het kader van de combinatie van zorg en werk vrijwaren. Daarbuiten is meer selectiviteit nodig.
 • Investeren in tijdelijke opvangmogelijkheden om mantelzorgers op adem te laten komen (respijtzorg).
 • Aanbieden van informatie, vorming en psychosociale ondersteuning aan mantelzorgers
 • Een hoger jaarplafond voor onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidszorg, in het bijzonder voor oppashulp.
 • Een statuut voor mantelzorgers.
 • Ouders meer actief bij het studiekeuzeproces betrekken en begeleiden opdat gemaakte studiekeuzes in de eerste plaats gebaseerd zouden zijn op de talenten en interesses van hun kinderen. In dat kader boren we het aanwezige STEM-talent beter aan. Het STEM-actieplan wordt verder uitgevoerd, onder meer door het voortzetten van imagocampagnes voor STEM-opleidingen en -beroepen, door techniekcoaches in te zetten in het lager onderwijs, door de STEM-didactiek te versterken, door komaf te maken met genderstereotiepe studiekeuzes en meisjes te sensibiliseren door te stromen naar technische en wetenschappelijke richtingen.

Het volledige verkiezingsprogramma van CD&V kan je hier nalezen.

Reacties

Rita Robberechts schreef

superinteressant dat jullie dit voor ons oplijsten. dit helpt om bewust te kiezen. Ik geef dit zeker door en nodig andere Femma-leden uit om dit te lezen. groetjes

Reageer